Uw persoonsgegevens bij de gemeente

Wij vragen uw aandacht voor de mogelijkheden die er zijn over geheimhouding, opvragen en doorgeven van uw persoonsgegevens.

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. De gemeente waar u woont houdt dit bij. Deze gegevens gaan meestal automatisch naar diverse overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen.

Wilt u weten welke organisaties dit zijn? Dan kunt u dit opvragen. Dit kan via onze webpagina Verzoek om persoonsgegevens.

Er kunnen ook andere organisaties zijn die informatie over u vragen. Wilt u dit niet, dan kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. Dit kan via onze webpagina geheimhouding persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens er bij de gemeente van u bekend zijn? Dit kunt u bekijken via Mijn Overheid.nl, inloggen kan met DigiD.