Verbouwing en aankoop pand voor opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Sinds maart 2022 hebben we drie opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Hier wonen in totaal 284 Oekraïense vluchtelingen. Omdat de oorlog in Oekraïne langer duurt, hebben we gekeken of de opvanglocaties voor langere termijn goed bewoonbaar zijn. De opvanglocatie in Slochteren voldoet. De locatie in het voormalig gemeentehuis in Muntendam wordt gesloten, omdat op die plek het centrum van Muntendam wordt vernieuwd. De opvang in het voormalige schoolgebouw in Hoogezand is ongeschikt voor de langere termijn. De hoeveelheid stroom en warm water voldoet niet, er is weinig privacy voor de bewoners en de indeling is ook niet goed. Daarom hebben we gezocht naar nieuwe plekken voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

We hebben hiervoor twee oplossingen gevonden: 

  1. We hebben het gebouw De Poort (Kerkstraat 2) in Hoogezand gekocht (onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad). Dit gebouw gaan we verbouwen, waarna er ruimte is voor 80 Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad wordt hierover in november geraadpleegd. 
  2. We verbouwen het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan in Hoogezand, zodat daar een goede plek geboden kan worden aan 80 Oekraïense vluchtelingen, 15 meer dan nu mogelijk is. Dit had ook de voorkeur van de daar wonende Oekraïners.

Na een zoektocht naar gebouwen en gronden in onze gemeente, zijn dit de beste mogelijkheden gebleven vanwege de omgeving, de kosten en de tijd de beste opties. 

De Poort

Het kopen van het gebouw De Poort aan de Kerkstraat 2 kost € 1,85 mln. Deze kosten worden volledig vergoed door de rijksoverheid. 

De verbouwing begint in december. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. De verwachting is dat de Oekraïners in het voorjaar van 2024 van Muntendam naar de twee locaties in Hoogezand verhuizen. 

De Poort aan de Kerkstraat 2 is ook een interessante aankoop voor de gemeente, omdat het op een zichtlocatie ligt bij binnenkomst van Hoogezand vanaf de A7. De aankoop van het pand geeft ons meer invloed op de bestemming en de ontwikkeling van deze locatie als het geen opvanglocatie meer is.

Voormalige schoolgebouw Astronautenlaan

De verbouwing van de opvanglocatie in het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan begint in november. Er worden sanitaire voorzieningen aangelegd in het pand (nu buiten de locatie) en er wordt een extra keuken en wasruimte toegevoegd. Ook wordt de locatie zo ingericht dat bewoners meer privacy hebben.

“We hebben gezocht naar een goede opvangplek voor de bewoners van de opvanglocaties die veel hebben meegemaakt en ver van huis een veilig thuis proberen te creëren. Er lijkt nog geen einde te komen aan de oorlog in hun thuisland. Om ze hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen is het belangrijk om rust te creëren voor deze bewoners en zo min mogelijk tussen opvanglocaties te verhuizen. Zij hebben hun leven hier inmiddels opgebouwd en we kunnen ze met de aankoop en verbouwing van De Poort en verbouwing van de Astronautenlaan een goede plek bieden waar ze langere tijd kunnen wonen.”

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn