Vergoeding hoge energierekening 2021 voor inwoners met laag inkomen

Door de hoge energieprijzen kunnen veel inwoners met een laag inkomen de energierekening niet betalen. Mensen met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen daarom in 2022 een vergoeding via de gemeente. Deze vergoeding is ongeveer € 200,00.

Inwoners in de bijstand zijn bekend bij de gemeente, zij krijgen dit bedrag vanzelf. Ook andere inwoners met een laag inkomen kunnen recht hebben op deze vergoeding. Denk hierbij aan mensen met een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen. Deze inwoners kunnen zich melden bij de gemeente. Zodra er meer bekend is over deze regeling leest u dit op deze website.  

De gemeente denkt dat de vergoeding in de 1e 3 maanden van 2022 betaald kan worden.