Vergoeding voor organisaties voor verlies door coronamaatregelen

Door corona hebben veel organisaties te maken met verliezen. Culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen hiervoor hulp van de gemeente krijgen.

Voor wie is dit bedoeld?

Met sociaal-maatschappelijke organisaties bedoelen we bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen.

U kunt tot 1 juli 2022 een aanvraag doen voor verlies door coronamaatregelen over de periode 12 november 2021 tot 18 februari 2022. In deze periode waren er extra coronamaatregelen. 

Voor cultuurorganisaties geldt dat de coronaschade helemaal wordt vergoed. We vergoeden voor sociaal-maatschappelijke organisaties de eerste € 5.000. Aanvragen hoger dan € 5.000 krijgen het bedrag boven de € 5.000 tot maximaal 50% van dat bedrag vergoed.

We weten op dit moment nog niet of we alles kunnen betalen. Er is namelijk niet veel geld beschikbaar.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u mailen naar ons subsidieloket via subsidieloket@midden-groningen.nl