Vraag en antwoord Corona

Vraag en antwoord over gemeentelijke belastingen/WOZ/Corona

Veelgestelde vragen

Heeft u moeite met het betalen van uw gemeentelijke belastingen door Corona? U kunt dan een verzoek doen voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. Dit kan online via betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde.  De waarde bepalen we door te vergelijken met soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum (1 januari 2020) zijn verkocht.

De meeste woningen zijn in 2020 verkocht voor hogere prijzen dan in 2019.  Corona heeft geen daling van de woningprijzen veroorzaakt. Een waardedaling van uw woning is daarom zeer onwaarschijnlijk .
Bent u het niet eens zijn met de WOZ-waarde van uw woning, dan kunt u bezwaar indienen. Ga naar bezwaar indienen

De WOZ-waarde bepalen we jaarlijks naar de staat van een onroerende zaak op de waardepeildatum (1 januari van het vorige belastingjaar).  Corona heeft in beginsel geen effect gehad op de WOZ-waarde voor belastingjaar 2021. Op de waardepeildatum 01-01-2020 was nog geen sprake van Corona in Nederland.

Artikel 18, lid 3 van de wet WOZ schrijft voor dat afwijken van de waardepeildatum kan, als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzonder omstandigheid. In dit geval wordt de toestandspeildatum (01-01-2021) gehanteerd.
Een bijzondere omstandigheid ontstaat echter niet zomaar. Het instorten van de woningmarkt in 2008 was bijvoorbeeld niet aan te merken als bijzondere omstandigheid, omdat het niet voor een specifieke (groep van) onroerende zaken gold, maar voor heel Nederland.

Maatregelen genomen tegen Corona, die zorgen voor een gebruiksbeperking van onroerende zaken, leiden niet automatisch tot een bijzondere omstandigheid.
Er zijn een beperkt aantal maatregelen die wel leiden tot een bijzondere omstandigheid. Maar ook deze maatregelen leiden niet automatisch tot een lagere WOZ-waarde.  Subjectieve elementen, zoals de economische gezondheid van een onderneming zijn niet van invloed op de WOZ-waarde van een onroerende zaak.

Er verandert alleen in heel specifieke en uitzonderlijke gevallen iets aan de hoogte van de WOZ-waarde van uw niet-woning.
Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten over wanneer Corona invloed zou kunnen hebben op de WOZ-waarde, dan kunt u daar op de website van de waarderingskamer meer over lezen.

Denkt u dat u voor een verlaging van de WOZ-waarde in aanmerking komt, neem dan contact op met de gemeente via het vragenformulier gemeentelijke belastingen en WOZ

Bent u na het lezen van de informatie bij de vraag over de hoogte van de WOZ-waarde en Corona van mening dat u in aanmerking komt voor een verlaging van de WOZ-waarde? Neem dan contact op met de gemeente via het vragenformulier gemeentelijke belastingen en WOZ.

Komt u er niet uit met de gemeente, dan kunt u via de pagina bezwaar indienen  formeel bezwaar indienen.

De  WOZ-waarde van niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden) wordt vastgesteld door de vergelijking van (ver)huurprijzen. Daarom vragen wij u om bij het formeel bezwaar ook de (ver)huurcijfers van uw onroerende zaak mee te sturen.

Meer weten over gemeentelijke belastingen

Kijk op onze website bij belastingen.