Vraag nu uw compensatie coronakosten aan

Tijdelijke corona-compensatieregeling voor culturele- en sociaalmaatschappelijke organisaties, waaronder buurt -en dorpshuizen.

Veel kleine culturele organisaties en amateurkunstverenigingen hebben in 2020 weinig inkomsten kunnen binnenhalen door uitblijvende optredens en concerten, terwijl veel vaste lasten wel doorliepen. Ook buurt -en dorpshuizen lopen financiële schade op door de coronacrisis. Daarom heeft het college van Midden-Groningen besloten de culturele organisaties, buurt -en dorpshuizen en andere sociaalmaatschappelijke organisaties in de gemeente zoveel mogelijk te compenseren voor hun inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis. Hiervoor is een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. Deze regeling geldt voor opgelopen schade in 2020 en 2021. 

Aanvragen voor compensatie coronakosten

Wethouder José van Schie heeft voor de kerst alle (bij de gemeente bekende) amateurverenigingen voor toneel, muziek en zang een brief gestuurd met een positieve boodschap over de manier waarop vanuit cultuur is omgegaan met alle beperkende maatregelen. Bovendien stond in de brief de aankondiging dat in januari 2021 een corona-schadeformulier met subsidieaanvraag wordt nagezonden:

  • Aanvragen voor compensatie coronakosten in 2020 kunnen vóór 1 maart 2021 ingediend worden.
  • Aanvragen voor compensatie coronakosten in 2021 vóór 1 juli 2021.

Geen brief ontvangen, maar wel schade melden?

Mochten er cultuurverenigingen zijn die wel schade hebben geleden, maar geen direct bericht hebben ontvangen, dan kunnen die zich melden bij het subsidieloket Midden-Groningen:  gemeente@midden-groningen.nl

Kijk voor meer informatie op de pagina Ondersteunende subsidies tijdens coronacrisis.