Aansprakelijk stellen

Hebt u schade opgelopen of bent u gewond geraakt en het is de schuld van de gemeente. Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hebt u eigendommen van de gemeente schade toegebracht? Dan kan de gemeente u aansprakelijk stellen.

Wat is het?

Heeft u schade of bent u gewond geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u heeft  door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, voetpaden en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente of de verzekeraar van de gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente of de verzekeraar ook vindt dat de gemeente aansprakelijk is, krijgt u de schade of een deel daarvan vergoed.

Wat moet u doen?

Dien de schade schriftelijk in bij de gemeente. Dit kan met de knop maak een melding op deze pagina.