Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen of bent u gewond geraakt en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Dit kan door middel van een schadeclaim. Heeft u schade veroorzaakt aan de eigendommen van de gemeente? Dan kan de gemeente u aansprakelijk stellen.

Wanneer kan een schadeclaim?

Er zijn 2 soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

  • Schade die u heeft  door iets dat de gemeente heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente bomen, wegen, pleinen, voetpaden en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente of de verzekeraar van de gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente of de verzekeraar ook vindt dat de gemeente aansprakelijk is, krijgt u de schade of een deel daarvan vergoed.

Wilt u schade claimen?

Gebruik de knop 'schadeclaim indienen' op deze pagina om een schadeclaim in te dienen.

Een schadeclaim wordt alleen in behandeling genomen als het formulier helemaal ingevuld is. En er foto's en bijlagen toegevoegd zijn.