Toegankelijkheidsverklaring

Heeft u een visuele-, gehoor-, lees of andere beperking of ondersteunt u iemand die daarmee te maken heeft? Dan heeft u deze pagina waarschijnlijk opgezocht, omdat u wilt weten wat de gemeente Midden-Groningen eraan doet om haar website(s) voor u toegankelijk te maken. Zeker nu per 23 september de Wet op de Digitale Toegankelijkheid van kracht is geworden.

De Wet op de Digitale Toegankelijkheid kort samengevat: een toegankelijke website (of een ander digitaal middel) is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. Ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Hulp vragen of extra moeite moeten doen om aan informatie te komen of zaken met de gemeente te regelen, is dan minder vaak of helemaal niet meer nodig. De wet geeft gemeenten een duwtje in de rug om dit goed te regelen. Veel gemeenten, waaronder Midden-Groningen, zijn al langere tijd bezig om dit voor te bereiden. We vinden het zelf ook belangrijk dat iedereen kan meedoen!

Wat is de stand van zaken bij ons

Vanaf 14 december 2020 hebben wij onze website vernieuwd. Vanaf dat moment voldoen wij aan de eisen van de wet, maar dat is pas een eerste stap. Er is meer informatie die aangepast moet worden en we willen in overleg met onze collega’s meer dienstverlening digitaal toegankelijk maken. 

Vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid

We vragen daarbij uw hulp. Wat wilt u op de nieuwe website graag aangepast zien, heeft u goede ideeën of kunt u aangegeven welke dienstverlening prioriteit moet krijgen op de digitale agenda? Neem dan contact met ons op, we nodigen u van harte uit om samen met ons mee te denken over digitale toegankelijkheid! Ook als u op dit moment moeite heeft met toegang krijgen tot door u gewenste informatie, staan we voor u klaar.

Aanpak: Hoe krijgen en houden wij een toegankelijke website?

Maatregelen:

  • Training werknemers: onze redacteuren trainen in toegankelijkheid
  • Samen kom je verder: Klantenpanels inrichten
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) de (nieuwe) website op toegankelijkheid (in januari 2021)
  • Automatische toetsen: wij toetsen onze websites regelmatig met behulp van een automatische toetstool (SiteImprove)
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle tekst, documenten, video’s en afbeeldingen op toegankelijkheid
  • Plan digitalisering formulieren: Sommige formulieren moet u nu eerst printen, met pen invullen en daarna inleveren. Die formulieren willen we ook digitaliseren. Dat is een ander proces, met andere toegankelijkheids-eisen. Daarvoor maken we een plan
  • PDF’s: we kunnen niet garanderen dat alle PDF’s op onze huidige websites volledig toegankelijk voor u zijn. Loopt u hierin tegen moeilijkheden aan? Neem contact op met onze webredactie.

Toegankelijkheidsverklaring voor rijksoverheid

Zie technische verklaring voor de rijksoverheid.

Deze webverklaring is opgesteld op 14 september 2020.

Het gaat om de volgende gemeentelijke websites: 

Meer informatie?

Meer weten over digitale toegankelijkheid, ga naar de website van DigiToegankelijk.