Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvragen afschrift burgerlijke stand

Afspraak maken

 • U kunt online een afspraak maken.
 • U kunt telefonisch een afspraak maken via 0598 - 37 37 37.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
 • U betaalt met pinpas of contant.

Schriftelijk bestellen

U kunt een akte burgerlijke stand ook schriftelijk bestellen.

 • Vermeld duidelijk om welke akte het gaat.
 • Voeg een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bij.
 • Stuur een brief/e-mail naar:  gemeente Midden-Groningen,  Postbus 75, 9600 AB  HOOGEZAND/baliepost@midden-groningen.nl. We sturen het uittreksel binnen 5 werkdagen per post toe. De gemeente stuurt u hiervoor een nota.

Goed om te weten

U kunt een afschrift burgerlijke stand bestellen voor uzelf of voor iemand anders.

 • Geboorteakte voor uzelf en uw kind.
 • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner.
 • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner.
 • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner.
 • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner.
 • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders.
 • Voorkom extra kosten. Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een afschrift burgerlijke stand kunnen aanvragen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van de gemeente Midden-Groningen.

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

 • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon.

Kosten

Soort afschrift 2022
Afschrift (aan de balie of via internet) € 14,30
Afschrift (via post of e-mail) € 14,80

Termijn

De gemeente stuurt binnen 5 werkdagen het afschrift naar u op.