Afvalcontainer

Informatie over uw afvalcontainer.

Container niet geleegd

Is uw container tijdens de route niet geleegd? Maak hiervoor een melding
Let op: De container mag niet zwaarder zijn dan 80 kilo.

Container kapot

De gemeente vervangt kapotte containers. Maak hiervoor een melding.

Vermissing

Is uw afvalcontainer verdwenen? Vul dan het formulier van vermissing in. U stuurt het formulier terug via receptie@midden-groningen.nl of levert deze in bij de gemeente.

Extra of grotere container

Wilt u tegen betaling een extra restafval, GFT of papier container (alleen 240 liter) of uw container gratis omruilen voor een grotere? Maak hiervoor een melding.

Goed om te weten

Afval tijdens de verhuizing

Op de datum van uw verhuizing blokkeren wij de chip in de container. Vanaf die datum legen wij uw container niet meer. De chip van de afvalcontainer op het nieuwe adres wordt geactiveerd op de datum van verhuizing.

Wilt u de container gebruiken als u er niet meer/nog niet woont? Vul dan het formulier voor activeren van de afvalcontainer (rest/GFT) in. U stuurt het formulier terug via receptie@midden-groningen.nl of levert deze in bij de gemeente.

Grijze container bij overlijden

Als de hoofdbewoner overlijdt, wordt de container niet geblokkeerd. De achterblijvende bewoner kan deze gewoon blijven gebruiken.

Als de enige bewoner overlijdt, wordt de container geblokkeerd. Dit doen wij 1 maand na het overlijden. Wilt u de container langer gebruiken vul dan het formulier voor activeren van de afvalcontainer (rest/GFT) in. U stuurt het formulier terug via receptie@midden-groningen.nl of levert deze in bij de gemeente.

Oplevering nieuwbouwwoning

Laagbouw: Bij laagbouw maken wij gebruik van containers. Nadat u bent ingeschreven als bewoner op het nieuwe adres vraagt u nieuwe containers aan via een melding of belt u hiervoor naar 0598 - 37 37 37. Binnen enkele dagen ontvangt u de containers.

Hoogbouw: Bewoners van hoogbouw hebben geen plek voor containers en gebruiken daarom ondergrondse verzamelcontainers. Hiervoor heeft u een huisvuilpas nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Huisvuilpas.

Aanbieden container

Kijk voor de regels van het aanbieden van uw afvalcontainer op www.mijnafvalwijzer.nl of in App Afval Midden-Groningen

Kosten 2022

Kapot of verdwenen container (afhankelijk van de oorzaak zijn er kosten aan een nieuwe container verbonden) € 20,-
Extra container huren € 25,- per jaar
Omruilen van 140 naar 240 liter container Gratis

Bekijk de tarieven voor het storten van afval op de pagina Afvalstoffenheffing.