Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit zelf staat of bezwaar mogelijk is. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit kan  schriftelijk.

Schriftelijk

Schrijf een brief met daarin:

  • Uw naam en adres en telefoonnummer
  • De datum waarop u de brief schrijft
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw brief binnen 6 weken van het besluit naar. 

Gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB  Hoogezand

Of geef het af bij het gemeentehuis. 

Behandeling bezwaar

Na ontvangst van uw brief, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. We kijken eerst of we het praktisch kunnen oplossen.  Een medewerker van de gemeente belt u dan. 

Wordt uw bezwaar officieel behandeld,  dan nodigen wij u uit om uw verhaal te vertellen aan de Commissie bezwaarschriften. U en de commissie kunnen dan vragen stellen of krijgen. Uw contactpersoon bij de gemeente is ook aanwezig en kan vragen krijgen.

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Voorlopige voorzieningen aanvragen

Hiermee vraagt u de rechtbank om een besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen de vergunning die uw buren hebben gekregen. Dit is meer informatie over de voorlopige voorziening.