Briefadres aanvragen of verlengen

Algemeen

In sommige gevallen is het mogelijk om een briefadres aan te vragen. Dit is een adres waar uw post wordt bezorgd. Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk geen woonadres heeft, omdat u in een instelling woont. Denk aan jeugdzorg, gezondheidszorg, de gevangenis of een opvanghuis. Hier leest u hoe u een briefadres kunt aanvragen en wat u daarbij nodig heeft.

Nodig bij uw aanvraag

 • Het ingevulde formulier Briefadres aanvragen of verlengen. 
 • De gevraagde bijlagen. Zie hiervoor het formulier.  
 • Uw geldige identiteitsbewijs. 
 • Het geldige identiteitsbewijs van de briefadresgever.  

Goed om te weten

 • Het ingevulde formulier kunt u op 3 manieren inleveren. 
  • Per e-mail naar: gemeente@midden-groningen.nl 
  • Per post: Huis van Cultuur en Bestuur, Gorecht-Oost 157, 9603 AE  Hoogezand. 
  • Of bij ons aan de balie in het gemeentehuis aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand. 
 • U kunt een briefadres aanvragen voor een halfjaar. Heeft u na een halfjaar nog geen vast adres? Dan vraagt u uw briefadres opnieuw aan.  
 • Verblijft u in een instelling? Dan kunt u een briefadres aanvragen voor de duur van het verblijf.  
 • U kunt een briefadres laten aanvragen door een wettelijke vertegenwoordiger. Zoals een familielid of een curator.  Dit kan via hetzelfde formulier. 
 • Wij kunnen alleen complete aanvragen in behandeling nemen. Dus helemaal ingevuld en met alle informatie. 

Voorwaarden aanvragen briefadres

 • U kunt alleen een briefadres aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning.  
 • U kunt bij ons alleen een briefadres aanvragen op een adres in onze gemeente. 
 • Het adres bestaat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Het is een fysiek adres. Inschrijven op een postbusnummer kan niet. De post moet u persoonlijk kunnen ontvangen.  
 • Het is een bewoond woonadres. En dus geen bedrijfspand of lege woning.
 • De bewoner moet schriftelijk toestemming geven.  

Na uw aanvraag

 • Wij beoordelen uw aanvraag binnen 4 weken nadat wij het ontvangen. In deze periode onderzoeken wij of u geen woonadres heeft.  
 • Ons besluit krijgt u via de post. In dit besluit leest u of wij een briefadres aan u geven. Ook leest u voor welke periode u dit briefadres krijgt.  
 • Na het behandelen van uw aanvraag, geven wij uw nieuwe adres door aan alle overheidsinstellingen.  
 • Na het behandelen, ontvangt u al uw post van de gemeente en andere overheidsinstellingen op het briefadres. Geef uw briefadres zelf door aan andere organisaties.  

Briefadres opzeggen 

 • Geef het door als u uw briefadres niet meer nodig heeft. Dit doet u bij de gemeente van uw nieuwe adres.  
 • Geef uw nieuwe briefadres door binnen 5 dagen na uw verhuizing.  
 • De gemeente beëindigt dan uw briefadres. De gemeente schrijft u ook in op uw nieuwe adres.  

Kosten

Het aanvragen van een briefadres kost niets.

Contact

 • Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Bel ons dan op 0598 - 37 37 37.