Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches van Midden-Groningen organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt en maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren, zoals het sociaal domein, jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang.

Over de buurtsportcoaches

De Buurtsportcoaches werken namens de gemeente en organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt en maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren. Zo organiseren zij op scholen de screening van motorische ontwikkeling van kinderen, het project ‘Sport Jij Ook?’ en diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook ondersteunen zij scholen bij de aanpak ‘Gezonde School’. 

Daarnaast zijn zij, als onderdeel van de sociale teams, actief voor alle inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken bij een gezonde leefstijl. Denk aan projecten voor senioren, werkzoekenden, het sportloket, verenigingsondersteuning e.d.

Contact

Wilt u graag weten wat de Buurtsportcoaches voor u kunnen betekenen? Neem contact op. Mail naar jan.blaauw@midden-groningen.nl of bel 06 - 30 61 24 23