College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De volgende partijen vormen samen een coalitie en leveren een wethouder aan het college:

 • GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG).
 • de Boer & Burger Partij Midden-Groningen (BBPMG).
 • het Christen-Democratisch Appèl (CDA).
 • de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Dit doen zij tot de nieuwe verkiezingen van de gemeenteraad in 2026. 

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Erica van Lente

 • Openbare orde en veiligheid
 • NPG (inclusief coördinatie dorpsplannen)
 • Dienstverlening
 • Participatie
 • Gebiedsgericht werken
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Regionale samenwerking (inclusief Toekomstagenda)
 • Vluchtelingenopvang
 • Beleidscoördinatie
 • Discriminatiebeleid
 • Interbestuurlijk Toezicht
 • Informatisering en automatisering
 • P&O beleid/organisatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester Erica van Lente

Wethouder Markus Ploeger (GemeenteBelangen Midden-Groningen) - 1e locoburgemeester
 

 • Duurzaamheid en energietransitie (inclusief eventuele RO-procedures)
 • Windparken en zonneparken
 • Financiën
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Onderwijs
 • Dierenwelzijn
 • Grondbedrijf
 • Vastgoed
 • DIV en archief
 • Inkoopbeleid
 • Wethouder voor: Slochteren, Schildwolde, Hellum, Overschild, Siddeburen, Steendam, Tjuchem, Noorderpark, Westerpark, Oosterpark, Zuiderpark, Margrietpark, Boswijk, Sappemeer Noordoost en Compagniesterpark

Overzicht nevenfuncties wethouder Markus Ploeger.

Wethouder Annemiek Hoesen-Spithorst (Boer & Burger Partij Midden-Groningen) - 2e locoburgemeester

 • Economie (inclusief landbouw)
 • Leefbaarheid
 • Dorpen en wijken (waaronder dorpshuizen)
 • Toerisme en Recreatie
 • Erfgoed
 • Archeologie
 • Cultuur
 • Breedband
 • Sport en sportaccomodaties
 • Projectwethouder: Visie A7/N33, Vitale vakantieparken (voorheen: 'Integraal plan Zuidlaardermeer’)
 • Wethouder voor: Meerwijck, Kropswolde, Kielwindeweer, Foxhol, Kolham, Foxham, Froombosch, Meeden en Noordbroek

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Annemiek Hoesen-Spithorst.

Wethouder Erianne van der Burg - Versteeg (CDA) - 3e locoburgemeester 

Tijdelijk wethouder / vervanging Erik Drenth

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingswet/VTH
 • Natuur en Landschap
 • Verkeer en Vervoer
 • Taakstelling huisvesting statushouders
 • Projectwethouder: Hoogezand Noord, Stadshart, Hart van Muntendam en Harkstede/Meerstad
 • Wethouder voor: Woudbloem, Lageland, Westerbroek, Waterhuizen, Harkstede, Scharmer, Zuidbroek en Muntendam

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Erianne van der Burg.

Wethouder Evert Offereins (VVD) - 4e locoburgemeester 

 • Sociaal Domein
 • Jeugdzorg
 • Ouderenbeleid
 • WMO / Gezondheid / Welzijn
 • Participatie en inkomen (inclusief BWRI en Sociaal Werkbedrijf)
 • Arbeidsmarkt
 • Gevolgen gas- en zoutwinning
 • Wethouder voor: Martenshoek, Spoorstraat-Kieldiep, Woldwijck, De Dreven, het Centrum, Gorecht, Vosholen, Kalkwijksterlint, Borgercompagnie en Tripscompagnie

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Evert Offereins.

Wethouder Erik Drenth (CDA) 

Erik Drenth wordt tijdelijk vervangen door Erianne van der Burg (CDA) 

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Erik Drenth.

Collegeleden

Op de website van het bestuur vindt u:

 • een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden
 • besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris

Marjolijn Nieuwenhuijsen is de gemeentesecretaris van het College van B&W (burgemeester en wethouders).