College van B&W

De PvdA, SP, CU, en CDA hebben afgesproken samen het dagelijks bestuur van de gemeente Midden-Groningen te blijven vormen tot de raadsverkiezingen in 2022. In het overzicht hieronder is op hoofdlijnen de actuele portefeuilleverdeling van het college weergegeven.

College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders - juli 2021

Henk Mulder is gemeentesecretaris van het College van B&W (burgemeester en wethouders).

Op de website bestuur.midden-groningen.nl vindt u:

 • een overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden
 • besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders

Portefeuilleverdeling

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn

 • Openbare orde en veiligheid
 • Nationaal Programma Groningen
 • P&O beleid
 • Facilitair (incl. gemeentelijke huisvesting)
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor regionale samenwerking

Overzicht nevenfuncties burgemeester Adriaan Hoogendoorn

Wethouder José van Schie (PvdA)

 • Leefbaarheid (beleid) en dorpshuizen
 • Wonen inclusief omgevingsvisie/wet
 • Gaswinning (incl. zoutwinning)
 • Cultuur
 • Archeologie
 • Project: Gorecht-West
 • Economische zaken en detailhandelsbeleid
 • Bedrijventerreinen
 • Wethouder voor: Overschild, Tjuchem, Steendam, Schildwolde, Slochteren, Kiel-Windeweer en Muntendam.

Overzicht nevenfuncties wethouder José van Schie.

Wethouder Peter Verschuren (SP)

 • Participatie en inkomen (BWRI)
 • Arbeidsmarkt
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Milieu
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Projecten: Windpark N33, zonneparken
 • Wethouder voor: Hoogezand-Zuid, Noordbroek, Kolham, Kalkwijk en Meeden

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Peter Verschuren.

Wethouder David de Jong (Christen Unie)

 • Zorg/WMO/Gezondheid/Welzijn
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Natuur en landschap
 • Recreatie en toerisme
 • Ruimtelijke ordening
 • VTH-beleid (incl. integraal handhavingsbeleid)
 • Project: Kerkstraat-Noord
 • Wethouder voor: Hellum, Scharmer, Woudbloem, Foxham, Hoogezand-Noord, Foxhol, Zuidbroek en Kropswolde

Overzicht nevenactiviteiten wethouder David de Jong.

Wethouder Erik Drenth (CDA)

 • Financiën
 • Onderwijs inclusief accommodaties
 • Sport en sportaccommodaties
 • Erfgoed
 • Informatisering & automatisering
 • Inkoop
 • Verkeer en vervoer
 • Coördinerend portefeuillehouder vastgoed
 • Wethouder voor: Siddeburen, Sappemeer, Froombosch, Harkstede, Westerbroek en Waterhuizen

Overzicht nevenactiviteiten wethouder Erik Drenth.