Dienstverlening in Midden-Groningen

We hebben de herindeling aangegrepen als kans om de dienstverlening verder te ontwikkelen. In ons dienstverleningsconcept hebben we beschreven hoe die ontwikkeling er de komende jaren uit gaat zien.

Het dienstverleningsconcept is gebaseerd op gastheerschap (hospitality) en vakmanschap (craftmanship), samengevoegd: hostmanship. Wij maken onze dienstverlening tot een positieve, persoonlijke ervaring voor onze 'klanten': inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij zoeken de dialoog met hen en blijven onze dienstverlening verbeteren onder het motto 'luisteren, leren en groeien'.

Visie

We leveren excellente dienstverlening op menselijke maat. Onze dienstverlening sluit aan bij de leefwereld van de inwoners. Wij signaleren wat er gaande is in de samenleving en luisteren naar wat klanten zeggen. We bieden inwoners, bedrijven en organisatie waar nodig ondersteuning en geven hen ruimte om te handelen. We vragen klanten feedback en leren daarvan.

Missie

Wij kiezen voor mensgerichte dienstverlening en stellen de klant (steeds meer) centraal. Wij zijn er immers ten dienste van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij zijn bereid met anderen mee te denken en om anderen met ons mee te laten denken over onze dienstverlening. Het ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking wordt daarmee een gemeenschappelijk proces.

Strategie

We maken met ons dienstverleningsconcept een sprong naar voren. Onze diensten moeten goed toegankelijk zijn en ook van goede kwaliteit. De strategie om dat waar te maken, heeft vier pijlers:

  1. We stemmen de dienstverlening af op de verschillende doelgroepen in onze gemeente
  2. We blijven onszelf continu verbeteren
  3. We monitoren continu de klanttevredenheid
  4. We investeren in co-creatie.

Groeitraject

Het dienstverleningsconcept brengen we stap voor stap ten uitvoer in een groeitraject. De eerste verbeteringen zijn direct vanaf de start van Midden-Groningen merkbaar. Andere volgen de komende maanden en jaren. We houden telkens een vinger aan de pols bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waar het meest behoefte aan en proberen tijdens dit groeitraject daarop in te spelen.