Directie

De directie is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Aan het hoofd van de organisatie staat de gemeentesecretaris.

De secretaris staat het college van B&W en de burgemeester terzijde bij de uitoefening van hun taken. Deze functie wordt ingevuld door de heer Henk Mulder. De overige directieleden zijn Taco van de Poel, Wim Duursema en Peter van der Wel.