Discriminatie melden

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, zoals: afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Wat te doen?

Bent u het slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld dit bij het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Want alleen door discriminatie te melden, kunnen we er wat aan doen. Het DMG behandelt uw melding vertrouwelijk, heeft alle tijd voor u, en kan u eventueel helpen.

Ze helpen door te bemiddelen of bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie of een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling.