Discriminatie melden

Algemeen

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, zoals: afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Wat te doen?

Bent u het slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld dit bij het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) of het Meldpunt roze in blauw. Want alleen door discriminatie te melden, kunnen we er wat aan doen. Het DMG en Meldpunt roze in blauw behandelen uw melding vertrouwelijk, hebben alle tijd voor u, en kunnen u eventueel helpen.

Ze helpen door te bemiddelen of bijvoorbeeld aangifte te doen of een klacht in te dienen bij de Commissie Gelijke Behandeling.

Het Discriminatie Meldpunt Groningen

https://www.discriminatiemeldpunt.nl/
Bij onze klachtbehandeling hanteren wij een klachtenprotocol. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderzoek en de behandeling gewaarborgd. Aan de hand van vaste stappen wordt uw klacht onderzocht. In het overzicht hieronder staat een globaal overzicht van de stappen waaruit de klachtbehandeling (kan) bestaan.

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) indienen. Een melding kan indien u dat wenst anoniem worden gedaan. In sommige gevallen willen melders enkel een luisterend oor. Daarvoor kan een brief, de telefoon of een afspraak op kantoor uitkomst bieden. Echter, in sommige gevallen wenst een melder nader onderzoek van de klacht. In dat geval wordt aan de hand van de wetgeving over discriminatie (o.a. de Algemene Wet Gelijke Behandeling) onderzoek gedaan.

Meldpunt roze in blauw

https://www.politie.nl/informatie/melden-of-aangifte-doen-bij-roze-in-blauw.html
“Politiemensen van Roze in Blauw bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen hen die melding of aangifte willen doen van LHBT-gerelateerde incidenten. Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggevallen wordt vanwege het feit dat zij lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, kunnen contact opnemen met RiB NL.

We staan klaar met raad en daad.”