Geboorte aangeven

Algemeen

Heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! De geboorte aangeven doet u binnen 3 dagen na de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren.

De geboorteaangifte kan volledig digitaal. U logt in met uw DigiD. Tijdens de aangifte moet u een verklaring van de verloskundige of arts uploaden. Het Burgerservicenummer van uw kind ontvangt u per post.

Aangifte doen

Als uw kind in de gemeente Midden-Groningen is geboren, kunt u ook telefonisch een afspraak maken via 0598 - 37 37 37

 • U heeft drie dagen om geboorteaangifte te doen waarvan minimaal 2 werkdagen.
 • De dag van geboorte telt niet mee als werkdag.

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs van de aangever.
 • Een geboortebewijs van de verloskundige/arts.
 • Kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing). Die hebt u als een kind al voor de geboorte is erkend.  Lees meer over kind erkennen.
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.
 • Trouwboekje (indien van toepassing).

Wie kan aangifte doen

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Kosten 2024

Geboorteaangifte doen is gratis. 
Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 16,60.