Hart voor Midden-Groningen

Hier vallen projecten van het Nationaal Programma Groningen in Midden-Groningen onder.

Hart voor Midden-Groningen

FAQ

Het Nationaal Programma Groningen wil een gezonde toekomst voor álle Groningers. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je er goed kunt leven. En door het sterker maken van de economie. Iedereen moet veilig en tevreden kunnen wonen, werken en leven in onze gemeente. Bij veranderingen houden we steeds meer rekening met het milieu.  Daar hebben we immers allemaal mee te maken. Voor alle duidelijkheid: het Nationaal Programma Groningen staat helemaal los van aardbevingsschade en de versterkingsopgave. Het geld daarvoor komt ergens anders vandaan.

Nationaal Programma Groningen is voor 10 jaar. Voor  alle plannen en projecten in de hele provincie heeft het Rijk  1,15 miljard euro beschikbaar. 

De gemeente Midden-Groningen wil het geld vanuit het Nationaal Programma Groningen besteden aan een plaatselijk programma. Dit programma is in 2020 geschreven, in goede samenwerking en overleg met inwoners, bedrijven en organisaties. Iedereen is actief betrokken bij het bedenken van ideeën, het maken van plannen en het doen van voorstellen.  De toekomst van Midden-Groningen maken we met elkaar!

Het programma ‘Hart voor Midden-Groningen’ heeft vier doelen. 

1. Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

In Midden-Groningen willen we lang, gezond en gelukkig leven in een aantrekkelijke sociale leef- en woonomgeving. Dit doen we door:

 • Verhogen wat Midden-Groningers verwachten van het leven
 • Zorgen dat inwoners makkelijker voor zichzelf opkomen en sneller herstellen als iets tegenzit
 • Verhogen van de kwaliteit en bereikbaarheid van de woon- en leefomgeving
 • Vraag en aanbod van alle woningen de er zijn beter op elkaar laten aansluiten

2. Open je hart voor Midden-Groningen

We willen Midden-Groningen niet alleen aantrekkelijk houden voor mensen die er nu wonen en werken. Maar ook aantrekkelijk maken voor mensen van buiten de gemeente. Dit doen we door:

 • Zorgen voor een aantrekkelijke woningen
 • Versterken culturele identiteit
 • Benutten van kansen voor recreatie en toerisme
 • Versterken van de kwaliteit van het landschap in de gemeente

3. Hart voor de jeugd

De jeugd heeft en is de toekomst. Daarom moeten jongeren de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we door:

 • Het ontwikkelen van talent stimuleren en (taal)achterstand kleiner maken
 • Meer kinderen  een startkwalificatie laten halen en de hoogte van de opleiding laten stijgen

4. Hart voor werk

Werk is belangrijk voor de ontwikkeling en het geluk van onze inwoners. Hoe meer mensen werk hebben, hoe beter dat is. Of dat nu in de gemeente zelf is of in de directe omgeving. Enkele doelstellingen zijn:

 • Zorgen dat meer mensen een baan hebben
 • Verbeteren van de verbinding onderwijs en vraag en aanbod van werk
 • Zorgen dat mensen op verschillende manieren kunnen werken