Hart voor Midden-Groningen

Nationaal Programma Groningen

Een goede toekomst voor alle inwoners van Midden-Groningen.

De afgelopen jaren hebben Groningers door de gaswinningsproblematiek veel te verduren gehad. De onzekerheid over schadeherstel en versterking kan zich soms al jarenlang voortslepen. De aanpak heeft de hoogste prioriteit en veel mensen en organisaties zijn hier hard mee aan de slag. Maar er is meer nodig om Groningers vertrouwen en een goede toekomst te bieden. Dat is waar Nationaal Programma Groningen zich mee bezig houdt.

Het Rijk heeft 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld voor Nationaal Programma Groningen. Van dit geld worden plannen gemaakt met het volgende doel: een betere toekomst voor álle Groningers. Het programma duurt 10 jaar lang, namelijk tot 2030.

Midden-Groningen
Hart voor de jeugd

Hart voor Midden-Groningen

Elke gemeente binnen de provincie heeft zijn eigen lokale programma. Het programma van gemeente Midden-Groningen heet ‘Hart voor Midden-Groningen’. Dit programma is, in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties geschreven. Hierbij heeft de gemeenteraad de volgende 4 doelen vastgesteld:

Doelen

Mensen die veel stress ervaren kunnen moeite hebben of niet in staat zijn om hun eigen toekomst te bepalen. Een laag inkomen, schulden en verslaving zijn veel voorkomende oorzaken. Met verschillende projecten in het programma helpt de gemeente deze mensen hieruit te komen. Of liever nog om te voorkomen dat ze daarin terecht komen.

 • Hogere levensverwachting
 • Meer veerkracht en weerbaarheid
 • Meer financiële zelfredzaamheid
 • Hogere kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving
 • Betere aansluiting van vraag en aanbod op de woningmarkt
 • Creëren van wervende woonmilieus

Een aantrekkelijke gemeente begint met de aanpak van verouderde gebieden, bedrijfsterreinen, verpauperde panden en verwaarloosde openbare ruimte. Een aantal projecten zijn gericht op een aantrekkelijk landschap, de eigen cultuur, erfgoed en identiteit. Het maakt gebieden weer aantrekkelijk om te wonen of om een bedrijf te vestigen. En het helpt bij het opruimen van plekken voor ongewenst gedrag (onveiligheid).

 • Aantrekkelijker landschap
 • Sterkere culturele identiteit
 • Beter gebruiken van potenties recreatie en toerisme

Met Hart voor Midden-Groningen zet de gemeente stevig in op de jeugd en investeren in onderwijs, talentonwikkeling en zelfredzaamheid. Sociale problematiek gaat nu vaak over van generatie op generatie. Om deze cirkel te doorbreken gaat gemeente Midden-Groningen een generatie lang hierop inzetten.

 • Betere talentontwikkeling en verminderde (taal)achterstand
 • Hoger opleidingsniveau en meer kinderen behalen een startkwalificatie

Toekomstbestendige nieuwe en bestaande bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat die werkgelegenheid blijft, maar ook groeit en afwisselender wordt. Nieuwe bedrijven willen ruimte, bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving. Door in te zetten op het versterken en verbeteren van de kwaliteiten van Midden-Groningen, worden we een interessante gemeente voor bedrijven en hun werknemers.

 • Hogere arbeidsdeelname
 • Betere aansluiting van onderwijs en werk
 • Grotere aantrekking van nieuwe/andere werkgelegenheid

Projecten Hart voor Midden-Groningen

Over de verschillende ‘Hart voor Midden-Groningen’ projecten en hun voortgang lees je op de website van Nationaal Programma Groningen.

Nieuwsbrieven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief door te mailen naar nationaalprogramma@midden-groningen.nl

Contact

Meer informatie? Of denk je dat we met een van onze projecten iets voor jou kunnen betekenen? Mail dan naar nationaalprogramma@midden-groningen.nl.

Volg ons op social media: