Het tellen van de stemmen en de controle van de uitslagen

Tellen van de stemmen per partij

Op alle stembureaus worden op donderdag 6 juni, na afloop van de verkiezingen, om 21.00 uur de stembiljetten alleen per partij geteld. U mag daarbij zijn.

Denkt u dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen? Geef dit dan aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het verslag.

Tellen van de stemmen per kandidaat

Op vrijdag 7 juni gaan we vanaf 9.00 uur centraal tellen. Hierbij worden eerst het aantal stemmen per partij per stembureau opnieuw geteld, om te vergelijken met het aantal stemmen dat op donderdag 6 juni is geteld. Daarna worden de partijlijsten verder uitgezocht om te tellen hoeveel stemmen iedere kandidaat afzonderlijk heeft gekregen. Dit gebeurt in het Sportcentrum De Kalkwijck, Nieuweweg 8 te Hoogezand.

Ook dit is openbaar. Dat betekent dat u daarbij aanwezig mag zijn. De eindtijd is niet bekend, omdat we niet weten hoelang dit gaat duren.

In deze bijeenkomst in het Sportcentrum De Kalkwijck worden de:

  • uitslagen per stembureau gecontroleerd.
  • stemmen per kandidaat geteld.
  • lotingen van 3 stembureaus gedaan voor extra controle van de uitslagen.
  • uitslagen in het systeem ingevoerd.
  • voorlopige uitslagen vastgesteld.

In Nederland vindt de verkiezing plaats op donderdag 6 juni. In veel andere EU-landen is de verkiezing op zondag 9 juni. Uitslagen mogen hierdoor pas bekend worden gemaakt als de laatste stembus sluit.

Op maandag 10 juni 2024 wordt de bijeenkomst van het GSB hervat. Deze bijeenkomst is om 10.00 uur in het Huis van Cultuur en Bestuur, zaal De Amshof, Gorecht-Oost 157, 9603 AB Hoogezand. 

In deze bijeenkomst worden de voorlopige uitslagen bekend gemaakt.

Extra openbare bijeenkomst van het GSB bij bezwaren en fouten op woensdag 12 juni om 15.00 uur. Alleen als er bezwaren zijn binnengekomen, bij het centraal stembureau Groningen of bij de Kiesraad, volgt er nog een extra bijeenkomst van het GSB. Deze openbare bijeenkomst  staat gepland op maandag 17 juni om 14.00. Beide bijeenkomsten zijn in het Huis van Cultuur en Bestuur.

Heeft u een bezwaar of vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in de uitslag of bij de telling van een stembureau of bij het gemeentelijk stembureau?

Dan kunt u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan het gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Groningen of aan het centraal stembureau. 

Via de mail naar:  verkiezingen@midden-groningen.nl of informatiepunt@kiesraad.nl.
Meldingen en bezwaren moeten op zijn laatst op maandag 17 juni om 11.00 uur ontvangen zijn.  

Uitslagen gemeente Midden-Groningen

Op maandag 10 juni wordt na afloop van de zitting van het Gemeentelijk Stembureau in het Huis van Cultuur en Bestuur de voorlopige uitslagen bekend gemaakt en de processen-verbaal van alle stembureaus gepubliceerd op de gemeentelijke website. 

Uiterlijk op dinsdag 11 juni 17.00 uur staan alle voorlopige uitslagen op deze website. Nadat de uitslagen definitief worden, blijven deze daar minimaal 3 maanden staan.

Stukken ter inzage

De onderstaande stukken liggen van dinsdag 11 juni tot en met dinsdag 18 juni ter inzage. U kunt tijdens de openingstijden van de balies zonder afspraak de stukken bekijken. Onderstaande stukken zijn ook via de website digitaal in te zien.

  • Verslagen per stembureau en verslag gemeentelijk stembureau
  • Eventuele correcties op de uitslagen per stembureau

Landelijke uitslagen Europees Parlementsverkiezingen

Op woensdag 19 juni stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de verkiezing vast. 

Op 16 juli treden de gekozen Parlementsleden aan. Op diezelfde dag komt het nieuw gekozen Europees Parlement voor het eerst bij elkaar.