Kwijtschelding belasting

Algemeen

Heeft u een laag inkomen (op of net boven bijstandsniveau) en weinig vermogen? Dan is eventueel kwijtschelding mogelijk. U hoeft de belasting dan niet of niet helemaal te betalen.

Aanvragen kwijtschelding

Het Noordelijk Belasting Kantoor regelt de kwijtschelding.

Voor aanslagen ouder dan 2022 kunt u bij de gemeente terecht. U kunt bellen naar 0598 - 37 37 37 of mailen naar kwijtschelding@midden-groningen.nl
Vanaf 2022 dient u kwijtschelding aan te vragen via het Noordelijk Belasting Kantoor.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding en staat dit nog niet op uw aanslag? Laat het zo snel mogelijk weten. U kunt een aanvraag indienen via de knop 'aanvragen'.

Voor hulp bij het invullen kunt u terecht bij Humanitas. Ook kunt u voor vragen terecht bij de bibliotheek in het huis van Cultuur en Bestuur.

Uitstel van betaling

Heeft u kwijtschelding aangevraagd? Dan hoeft er geen uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit wordt automatisch gedaan totdat er op verzoek van het NBK een beslissing is genomen.

Vragen

Heeft u nog andere vragen over kwijtschelding? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor of belt u naar: 088-78 79 000

Goed om te weten

Kwijtschelding is mogelijk voor:

  • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding berekenen we voor iedereen individueel. We kijken naar inkomen, vaste lasten (zoals huur- en ziektekosten) en vermogen (zoals banksaldo, een auto of eventuele overwaarde eigen woning). Op dit punt is de kwijtscheldingsregeling strenger dan de bijstand.

Kwijtschelding en afval

Voor het leegmaken van uw containers of het storten van vuilniszakken is een maximum aantal dat onder de kwijtschelding valt.  U leest dit in onderstaande tabellen.

Naast het vastrecht kunt u kwijtschelding krijgen voor een aantal ledigingen. Hieronder leest u hoeveel dat zijn.

Hebt u meer afval? Dan moet u dat zelf betalen. 
Hoe beter u afval scheidt, hoe minder afval u hoeft aan te bieden, hoe minder u hoeft bij te betalen.

Inhoud containeraantal ledigingen
240 liter8 per jaar
140 liter15 per jaar
60 liter30 per jaar
30 liter60 per jaar