Leerlingenvervoer

Algemeen

Als uw kind naar school gaat, zorg er dan zelf voor dat uw kind veilig op school komt. Kan uw kind niet dicht bij huis naar school gaan? Dan heeft u misschien recht op aangepast vervoer of geld voor reiskosten. Dit hangt af van het soort onderwijs en de afstand van huis naar school. Lees hier meer over het aanvragen van leerlingenvervoer.

Nodig bij uw aanvraag

 • Voor het aanvragen van leerlingen vervoer 2023-2024 het ondertekeningsformulier.
 • Adviesformulier door de school in te vullen.
 • Toelaatbaarheidsverklaring.  
  • Vraag deze aan bij de Commissie van Advies (CVA) van uw school. Hierin staat dat uw kind onderwijs krijgt op de school. Als uw kind naar een gewone basisschool gaat is een toelaatbaarheidsverklaring niet nodig. 
 • We hebben meestal een overzicht van uw inkomen nodig. 
  • Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele partner. Dit is altijd het toetsingsinkomen van twee jaar voor de aanvraag. 
 • Bij een blijvende handicap moet u ook medisch bewijs toevoegen.  

Voor wie

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen:  

 • In het speciaal onderwijs (SO).  
 • In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  
 • Die gaan naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).  
 • Die gaan naar een basisschool met een bijzondere richting vanwege geloof- of levensovertuiging en hiervoor verder moeten reizen.  
 • Met een blijvende beperking in het standaard basisonderwijs of het standaard voortgezet onderwijs.  

Goed om te weten

 • Wanneer u recht heeft op leerlingenvervoer, zijn er 2 mogelijkheden.  
  • 1: u ontvangt van ons een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar school.
  • 2: wij regelen het vervoer naar school.  
 • U moet het leerlingenvervoer elk jaar opnieuw aanvragen. Een verlenging gaat niet automatisch. 
 • Uw aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet uiterlijk 1 juni bij ons binnen zijn. Heeft u dit na 1 juni nog niet gedaan? Doe dit alstublieft zo snel mogelijk. Misschien kunnen wij u nog helpen. 
 • Als het voor de leerling goed mogelijk is om met de bus of trein te reizen, gaat het leerlingenvervoer per openbaar vervoer. 
 • Als openbaar vervoer niet mogelijk is, kunt u de leerling ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt hiervoor een vergoeding van ons. 
 • Kan de leerling niet met het openbaar vervoer of de eigen auto naar school? Dan helpen wij mogelijk met taxi of schoolbus. 
 • Op de middelbare school kunnen kinderen alleen met het leerlingenvervoer als ze een beperking hebben en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

Stage

Als uw kind stage gaat lopen, meld u dit via onderstaand formulier. 

Download het aanvraagformulier stagevervoer

Wijzigingen doorgeven

Gaat uw kind verhuizen? Of gaat uw kind naar een andere school? Dan moeten wij dat weten. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. 

Na uw aanvraag

Wij moeten binnen 8 weken een besluit nemen. Soms lukt het ons niet om binnen die tijd te beslissen. We kunnen dan maximaal 4 weken extra de tijd nemen voor een besluit. Als wij meer tijd nodig hebben, sturen wij u een brief. 

Kosten

 • Als uw gezinsinkomen in het jaar 2022 hoger is dan € 29.700, betaalt u een eigen bijdrage van € 633.  
 • Wanneer uw kind recht heeft op leerlingenvervoer én meer dan 20 kilometer naar school reist, betaalt u soms nog een extra bijdrage.  

Extra bijdrage 

U betaalt een extra bijdrage wanneer:  

 • Uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.  
 • En meer dan 20 kilometer naar school moet reizen.  

 Dit geldt niet voor leerlingen met een beperking en die daardoor niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.  

 Als u de extra bijdrage moet betalen, hangt het bedrag af van uw inkomen. Bekijk hiervoor de basisnormbedragen leerlingenvervoer:

Contact

Heeft u een vraag of hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met Ellen Schat: