Meer regelingen NPG

U kunt als inwoner en ondernemer ook rechtstreeks ondersteuning krijgen van het Nationaal Programma Groningen.

De belangrijkste regelingen zijn:

Loket Leefbaarheid

Het Loket Leefbaarheid is bedoeld voor burgerinitiatieven die de leefbaarheid ten goede komen tot 10.000 euro.

Impulsloket

Het Impulsloket is nieuw en is bedoeld voor kleine ondernemers (tot 15.000 euro) en inwonersgroepen (Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties van 10.000 tot 125.000 euro).

Kijk voor alle beschikbare fondsen en de spelregels op de website van het Nationaal Programma Groningen.