Melding klein evenement

Melding klein evenement

 • 1 Huidige: Begin
 • 2 Voorbeeldweergave
 • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Voorwaarden Verplicht
 • er zijn niet meer dan 300 personen aanwezig
 • het evenement (op- en afbouw meegerekend) wordt gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur en duurt maximaal 1 dag
 • het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan of  mag op een andere manier een hindernis vormen voor het verkeer, tenzij daar toestemming voor is verleend
 • er mogen maximaal 5 voorwerpen worden geplaatst, waaronder
  • 1 tent met een oppervlakte van minder dan 50 m²
  • overige voorwerpen met een oppervlakte van maximaal 15 m²
  • het totaal aan voorwerpen mag niet meer bedragen dan 75 m²
 • er is sprake van een aanwijsbare organisator
 • op zondag tot en met donderdag mag er geen muziek te horen zijn na 22:00 uur
 • het geluidsniveau maximaal 70 dB(A) en 85 dB(C) bedraagt
 • het evenement vindt plaats op 1 plaats en niet op het water
 • er wordt geen reclame gemaakt om personen die interesse hebben, buiten de mensen voor wie het bedoeld is, aan te trekken
Voorbereiding ondertekening Verplicht

Download alvast het ondertekeningsformulier. 
Onderaan deze pagina voegt u een scan (of foto) van het getekende formulier toe aan uw aanvraag. 

Ondertekeningsformulier

Wanneer het formulier niet in een nieuw tabblad opent klikt u op de 'terug-knop' in uw browser om terug te keren naar dit formulier.

Gegevens aanvrager Verplicht
Geslacht Verplicht
Gegevens klein evenement Verplicht
Terrein Verplicht
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
Voor wie is dit evenement bedoeld?
COVID-19 Verplicht
Vindt het evenement buiten of binnen plaats? Verplicht
Is er doorstroming van mensen met beperkt onderling contact? Verplicht
Krijgen bezoekers/deelnemers een vaste plek? Verplicht
Hoe komen de bezoekers/deelnemers vooral naar het evenement? Verplicht
Ondertekening Verplicht
Voeg een scan of foto van het getekende ondertekeningsformulier toe aan uw aanvraag.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
Afwijking in bijzondere gevallen Verplicht
De burgemeester kan uw melding weigeren of toch een vergunning noodzakelijk vinden met aanvullende voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld als er al een evenement plaatsvindt op dezelfde dag en locatie of als de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt en in het geval van het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte.