Mensenhandel

Algemeen

Mensenhandel komt overal ter wereld voor. Ook in onze gemeente. Het kan iedereen overkomen. Het overkomt mensen van verschillende nationaliteiten, geslachten en leeftijden. We werken samen met de politie en de zorg, om mensenhandel op te merken, te voorkomen en te stoppen. Lees hier meer over verschillende vormen van mensenhandel. En ook wat u kunt doen als (u denkt dat) iemand slachtoffer is van mensenhandel.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is als iemand een ander dwingt om te werken onder slechte omstandigheden en daar zelf aan verdient. De persoon die dit doet, wil geld verdienen door anderen te misbruiken. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel. 

Verschillende vormen mensenhandel

Iemand moet werken onder slechte omstandigheden. En (een deel van) zijn geld afgeven aan de mensen die hem dwingen.

Iemand wordt gedwongen om seks te hebben voor geld, kleding of eten. En dat moet afgeven aan de mensen die hem dwingen. 

Iemand wordt gedwongen om criminele dingen te doen. Zoals bedelen of stelen. En de winst moet afgeven aan de mensen die hem dwingen. 

Iemand wordt gedwongen om zijn organen af te staan.

Slachtoffers hebben uw hulp nodig

Slachtoffers van mensenhandel worden gedwongen, bedreigd of misleid. Vaak durven ze geen melding te maken omdat ze bang zijn. Of omdat ze geen aangifte kunnen doen. Het is belangrijk om mensenhandel op te merken. Slachtoffers hebben namelijk vaak hulp nodig van anderen om uit de slechte situatie te komen. 

Meld mensenhandel

Kent u een situatie en denkt u dat het mensenhandel is? Dan is het belangrijk om dit te melden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Bij direct gevaar: bel 112. 
  • Denkt u dat ergens dwang of uitbuiting is? Meld dan telefonisch een vermoeden bij de politie. Bel hen op 0900 8844. 
  • Denkt u dat iemand gedwongen wordt om te werken? Meld dit dan bij de Arbeidsinspectie. Bel hen op 0800 5151.
  • Liever anoniem melden? Dat kan bij de politie via Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 7000 of kijk op  meldmisdaadanoniem.nl.
  • U kan vermoedelijke slachtoffers ook aanmelden bij Comensha, het co√∂rdinatiecentrum tegen mensenhandel. 

Wat doen wij?

We willen mensenhandel aanpakken. Dat doen we door: 

  • Medewerkers van de gemeente die veel contact hebben met onze inwoners leren in het onderwerp mensenhandel.
  • We werken met aandachtsfunctionarissen mensenhandel. Zij zijn het contactpersoon voor alle medewerkers die een vorm van mensenhandel vermoeden. 
  • We hebben contact met (hulpverlenings)organisaties die veel met inwoners werken die kwetsbaar kunnen zijn voor mensenhandel.
  • Met andere organisaties doen we bestuurlijke controles om (netwerken van) ondermijnende criminaliteit, waaronder mensenhandel, te stoppen.
  • We werken samen met andere gemeenten in de regio, de politie en het team mensenhandel van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen.