Mijn belastingen

U kunt inloggen op Mijn Belastingen met DigiD. Hier vindt u informatie over uw gemeentelijke belastingen.

Wat kunt u op Mijn Belastingen

  • Taxatieverslag inzien
  • Aanslag inzien
  • Bezwaar indienen
  • OZB-berekening maken
  • Financieel overzicht inzien
  • Automatische incasso regelen
  • Machtiging wijzigen of intrekken
  • Overzicht afvalledigingen inzien
  • Betalingsregeling aanvragen
  • Kwijtschelding aanvragen

Dit betreft alleen de gemeentelijke belastingen.

U kunt alleen inloggen op Mijn Belastingen, als er een belastingaanslag van de gemeente Midden-Groningen op uw naam staat.