Onderzoek vakantieparken

Algemeen

Namens ons onderzoekt bureau Ginder de planologische toekomstmogelijkheden van vakantieparken in Midden-Groningen. Hier leest u meer over de reden van dit onderzoek. Maar ook wat er precies onderzocht wordt. En welke gevolgen het onderzoek heeft op bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast vindt u hier het laatste nieuws over dit onderzoek.

Het onderzoek

Het college van burgemeester en wethouders besloot om bureau Ginder de planologische toekomstmogelijkheden van de vakantieparken in Midden-Groningen te laten onderzoeken. In het bijzonder, de vakantieparken bij het Zuidlaardermeer. Voor dit gebied ontwerpt het bureau Ginder een integraal plan. De bedoeling is om:

  • Met alle betrokkenen te spreken.
  • De verschillende belangen te wegen. 
  • Duidelijkheid te geven over het ruimtelijk beleid. 
  • En een prettige woon-, werk- en leefomgeving te maken.

Ook onderzoek naar wetten en regels

In het onderzoek kijkt het bureau ook naar de wetten en regels die gelden. Zoals de regels tegen het vast wonen op recreatieparken in Midden-Groningen. De actieve handhaving hiertegen wordt tijdelijk gestopt. Dit geldt voor de periode tijdens het onderzoek en het aansluitende besluitvormingsproces. Dit onderzoek is de voorbereiding op een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Het integraal plan Zuidlaardermeer

Het college van burgemeester en wethouders wil weten welke bestemmingen het beste passen op de vakantieparken in onze gemeente. Daarom maakt bureau Ginder dit inzichtelijk met het integraal plan Zuidlaardermeer. Wanneer dit plan klaar is, worden er keuzes gemaakt. Het gaat dan om het doorgaan met de recreatiebestemming of de overgang naar een woon- of dubbelbestemming. 

Daarnaast wil het college weten wat de gevolgen hiervan zijn op recreatie, toerisme en wonen binnen het Zuidlaardermeergebied. Dit wordt onderzocht door te praten met (mensen die praten namens) alle betrokkenen. En ook vinden er werksessies plaats.

Dit is er gebeurd

Buurtcafé Kropswolde 

Op dinsdag 31 oktober was er een eerste zogenoemd buurtcafé in het dorpshuis in Kropswolde over de toekomst van de vakantieparken in Midden-Groningen. Lees in nieuwsbrief 4 een korte terugblik op het buurtcafé. In nieuwsbrief 5 leest u een uitgebreide inhoudelijke samenvatting. 

En dan verder 

Bureau Ginder denkt na over welke punten wel of niet worden vervolgd. Met de ideeën in het achterhoofd voeren we ook de komende periode persoonlijke gesprekken met belanghebbenden en betrokkenen. Daarnaast onderzoeken we de ideeën als afwegingscriteria voor de verschillende scenario’s. 

Conceptscenario’s klaar begin 2024

Begin 2024 zijn er meerdere conceptscenario’s klaar die de toekomst voor de vakantieparken in Midden-Groningen laten zien. Tijdens een 2e buurtcafé bespreken we deze uitgewerkte conceptscenario’s. Hoe het dan verder gaat, hangt af van wat er in het buurtcafé gebeurt. Hiervan op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. 

Contact

Tijdens het onderzoek is er ruimte voor iedereen om mee te denken en te praten. Denk aan de buurtcafés. Ook mag u e-mailen naar onderzoekvakantieparken@midden-groningen.nl. Bijvoorbeeld als u naar een groepsbijeenkomst wilt. Of om een persoonlijke gesprek in te plannen.