Ongediertebestrijding

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte en plaagdieren op eigen terrein. De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast door ongedierte en plaagdieren op openbaar terrein, op gemeentelijk terrein en in de gemeentelijke gebouwen.

Eigen terrein

Klein ongedierte zoals mieren, kakkerlakken en mollen kunt u zelf op verschillende manieren (laten) bestrijden. Kijk hiervoor op het internet of op de website ongediertebestrijding

Beschermde dieren(bijvoorbeeld steenmarters en vleermuizen)  kunnen overlast veroorzaken. U mag ze niet verjagen, vangen of doden. Verblijfplaatsen, zoals een nest of holletje, van deze dieren mag u niet verstoren of beschadigen. Meer informatie kunt u vinden op de website zoogdiervereniging.

Waar meldt u een muskus- of beverrat? Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Hunze en Aa's.

Aanpak

Als u overlast ervaart kunnen gespecialiseerde bedrijven u adviseren welke maatregelen in uw geval het beste zijn om de overlast die u ondervindt te bestrijden. U kunt deze bedrijven vinden via advertenties in plaatselijke of regionale kranten of via internet.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast door ongedierte en plaagdieren op openbaar terrein, op gemeentelijk terrein en in de gemeentelijke gebouwen. Bestrijding door de gemeente vindt alleen plaats als er sprake is van gevaar. 

Eikenprocessierups

De gemeente zorgt voor de monitoring op aanwezigheid van de eikenprocessierups. Door deze rupsen kunt u veel last krijgen van jeuk. 

Luizen

Luizen in gemeentelijke bomen kunnen bijvoorbeeld erg vervelend zijn, maar zijn niet schadelijk.

Vleermuizen en steenmarters

In de flora- en faunawet zijn vleermuizen en steenmarters aangemerkt als zwaar beschermde diersoorten. Deze mogen dan ook niet bestreden worden. Steenmarters mogen wel worden geweerd. Bij overlast door vleermuizen of steenmarters kunt u informatie krijgen via de website zoogdiervereniging

Bruine (zwarte) ratten/muskusratten

Alleen bij een plaag (5 of meer ratten bij daglicht) komt de gemeente (mogelijk) in actie en is de gemeente (in een aantal gevallen) verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast op openbaar terrein, op gemeentelijk terrein en in de gemeentelijke gebouwen.

Bijen

Bij een bijennest kunt u de hulp inschakelen van een imker. Informatie vindt u op de website van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, afdeling Hoogezand-Sappemeer.

Wespen

Alleen op openbaar terrein en bij gevaar bestrijdt de gemeente wespen. In andere situaties kijk dan op het internet. In de regio zijn verschillende bedrijven die u van dienst kunnen zijn.