Opvanglocaties in Midden-Groningen

Opvanglocaties

Er zijn 3 locaties in Midden-Groningen:

  • Hoogezand; de oude school aan de Astronautenlaan
  • Muntendam; het oude gemeentehuis.
  • Slochteren; het oude gemeentehuis.

In totaal kunnen er ongeveer 250 vluchtelingen opgevangen worden op de 3 locaties. 

De gemeente werkt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen nauw samen met de Veiligheidsregio, Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en de GGD.

Langere termijn opvang Oekraïense vluchtelingen

Omdat de oorlog in Oekraïne langer duurt, hebben we gekeken of de opvanglocaties voor langere termijn goed bewoonbaar zijn. 

  • De opvanglocatie in Slochteren voldoet. 
  • De locatie in het voormalig gemeentehuis in Muntendam wordt gesloten, omdat op die plek het centrum van Muntendam wordt vernieuwd. 
  • De opvang in het voormalige schoolgebouw in Hoogezand is ongeschikt voor de langere termijn. De hoeveelheid stroom en warm water voldoet niet, er is weinig privacy voor de bewoners en de indeling is ook niet goed. 

Daarom hebben we gezocht naar nieuwe plekken voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. En we hebben hiervoor twee oplossingen gevonden:

  1. We hebben het gebouw De Poort (Kerkstraat 2) in Hoogezand gekocht. Dit gebouw gaan we verbouwen, waarna er ruimte is voor 80 Oekraïense vluchtelingen.
  2. We verbouwen het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan in Hoogezand, zodat daar een goede plek geboden kan worden aan 80 Oekraïense vluchtelingen, 15 meer dan nu mogelijk is. Dit had ook de voorkeur van de daar wonende Oekraïners.