Opvanglocaties in Midden-Groningen

Opvanglocaties

Er zijn 3 locaties in Midden-Groningen:

  • Hoogezand; de oude school aan de Astronautenlaan
  • Muntendam; het oude gemeentehuis.
  • Slochteren; het oude gemeentehuis.

In totaal kunnen er ongeveer 250 vluchtelingen opgevangen worden op de 3 locaties. 

De gemeente werkt bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen nauw samen met de Veiligheidsregio, Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en de GGD.