Plaatsen van objecten in de openbare ruimte

Algemeen

Als ondernemer kan u op gemeentegrond een uitstalling plaatsen bij uw winkel. U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan. Dit aanvraag formulier geldt overigens ook voor particulieren die een bouwcontainer of een ander voorwerp in de openbare ruimte willen plaatsen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
  • De uitstalling is niet groter dan de afmetingen waarvoor u toestemming heeft gekregen.

Aanpak

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente via het aanvraagformulier. Dit formulier mag u ook mailen naar gemeente@midden-groningen.nl.

Goed om te weten

  • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten 2024

Aanvraag ontheffing€ 28,65