Regelingen Provincie Groningen voor MKB

Het programma Innovatief & Duurzaam MKB Groningen-2 richt zich op alle Groningse MKB-ers, met uitzondering van de detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw.

Selectiecriteria

De provincie Groningen beoordeelt de projectvoorstellen aan de hand van de volgende selectiecriteria:

  1. Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse MKB-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling (u bent MKB-ondernemer wanneer bij uw onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en uw jaaromzet de € 50 miljoen of uw jaarlijkse balanstotaal de € 43 miljoen niet overschrijdt);
  2. Het gaat om concrete (innovatie)projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren;
  3. Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht;
  4. Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de afwegingsmatrix duurzaamheid in het aanvraagformulier. Hierbij moet het project expliciet positief scoren op het onderdeel Planet;

Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Wanneer uw project aan alle criteria voldoet kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten van het project. De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project € 10.000 en de maximale bijdrage € 50.000. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de provincie Groningen.

Groninger Ondernemersregeling

Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Of wilt u zich met uw bedrijf meer gaan richten op de export? Maak dan gebruik van de voucherregeling van de provincie Groningen. Groninger bedrijven die deelnemen aan het programma krijgen van de provincie Groningen de helft van de kosten van het advies vergoed tot een maximumbedrag van € 5.000.

Op de website van de provincie Groningen vindt u meer informatie, bijvoorbeeld welke kosten wel en niet onder de regeling vallen. Ook vindt u daar het aanvraagformulier. Meer informatie over de Groninger Ondernemersregeling vindt u op de website van provincie Groningen.