Regels en Verordeningen

Algemeen

Alle Algemeen Verbindende Voorschriften worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

Zoeken

Op de website van de overheid kunt u:

  • actuele en ingetrokken of vervallen verordeningen en regels raadplegen
  • zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen de Verordeningen en regels vast, b.v. Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Andere voorbeelden van verordeningen en regels zijn:

  • aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten
  • beleidsnota's, beleidsregels en beleidskaders
  • regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Attenderingsservice

Na vaststelling van nieuwe of gewijzigde regelgeving wordt dit altijd bekendgemaakt op de website van de overheid. U kunt zich wekelijks door middel van een e-mail op de hoogte laten brengen van alle bekendmakingen in een door u opgegeven postcodegebied van de gemeente Midden-Groningen.