Regels en Verordeningen

Alle Algemeen Verbindende Voorschriften worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

Zoeken

Op de website van de overheid kunt u:

  • actuele en ingetrokken of vervallen verordeningen en regels raadplegen
  • zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen de Verordeningen en regels vast, b.v. Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Andere voorbeelden van verordeningen en regels zijn:

  • aanwijzingsbesluiten en mandaatbesluiten
  • beleidsnota's, beleidsregels en beleidskaders
  • regelingen (zoals subsidieregelingen) en nadere regels
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Attenderingsservice

Na vaststelling van nieuwe of gewijzigde regelgeving wordt dit altijd bekendgemaakt op de website van de overheid. U kunt zich wekelijks door middel van een e-mail op de hoogte laten brengen van alle bekendmakingen in een door u opgegeven postcodegebied van de gemeente Midden-Groningen. 

Concept-beleidsregels handhaving onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

De menselijke maat is leidend bij de toekomstige handhaving op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen in Midden-Groningen. Dat is de kern van de concept-beleidsregels die het college van burgemeester en wethouders 16 maart heeft vastgesteld. Inspraak is mogelijk vanaf woensdag 17 maart tot en met woensdag 28 april. Dit kan via beleid@midden-groningen.nl

Startdatum handhaving

De startdatum van de handhaving is 1 juni 2021. Deze startdatum is in mei 2020 openbaar aangekondigd. Betrokkenen hebben daardoor ruim een jaar de gelegenheid  om daarop vooruitlopend vervangende woonruimte te vinden.