Stemmen vanuit het buitenland

Algemeen

U kunt op 2 manieren stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent. Per brief of met een volmacht. Dit kan alleen als u nog ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente.

Stemmen per brief

  • Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. 
  • U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden. Meer informatie en het formulier kunt u hier downloaden.
  • De aanvraag met een kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument moet uiterlijk vrijdag 10 mei door de gemeente Den Haag ontvangen zijn. 

Stemmen met een schriftelijke volmacht

  • Bij het stemmen met een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. 
  • U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.