Toezicht Wmo en Jeugdhulp

Algemeen

Denkt u dat er slechte zorg wordt geleverd? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Zorg. Als u denkt dat zorggeld niet goed wordt besteed kunt u dat hier ook melden. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. Klachten over een medewerker van een zorgorganisatie meldt u bij deze organisatie zelf.

Waarom toezicht?

Als u hulp krijgt, willen wij dat deze hulp goed is. Ook willen we dat zorggeld op de juiste plek terechtkomt. Daarom houden we toezicht op de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. We vinden dit extra belangrijk, omdat de mensen die hulp krijgen vanuit de Wmo of Jeugdwet, vaak kwetsbaarder zijn. 

Wie voert het toezicht uit?

Binnen de gemeente controleren twee medewerkers of de kwaliteit van hulp goed genoeg is en of het zorggeld op de juiste manier besteed wordt. Dat zijn de toezichthouders Wmo en Jeugd. De toezichthouder wordt ook op de hoogte gesteld van problemen en controleert of die goed zijn opgelost. 

Meldpunt Zorg

Denkt u dat er slechte zorg wordt geleverd, of dat zorggeld op een verkeerde manier wordt uitgegeven? Dan kunt u dat melden bij het Meldpunt Zorg. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders. Klachten over een medewerker van een zorgorganisatie meldt u bij deze organisatie zelf. 

Melding doorgeven

U kunt uw melding doorgeven via de knop 'maak een melding' bovenaan deze pagina. U kunt uw melding ook anoniem doen. Maar alléén als u uw gegevens invult kunnen wij contact met u opnemen als dit nodig is.

Wat doen wij met uw melding?

Als uw melding bij het meldpunt binnen is, bekijkt de toezichthouder Wmo en Jeugd bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • Is er verder onderzoek naar de client/zorgaanbieder of budgethouder nodig
  • Is het een situatie waar meteen actie in moet worden ondernomen
  • Of uw melding doorgestuurd moet worden omdat een andere organisatie onderzoek moet doen. Denk aan de IGJ of de toezichthouder calamiteiten en geweld of Beschermd Wonen.

U krijgt van ons een e-mail dat we uw melding hebben ontvangen. Als we vragen hebben, nemen we contact met u op. 

U ontvangt van ons geen reactie over de uitkomsten van een mogelijk onderzoek. 

Openbaar maken van rapporten van aanbieders

Zodra de toezichthouder een onderzoek klaar heeft, wordt een samenvatting van het eindrapport openbaar gemaakt. De rapporten zijn maximaal 5 jaar beschikbaar en kunnen door iedereen gelezen worden. 

De volgende onderdelen worden openbaar gemaakt:

  • Samenvatting van het rapport
  • Eventuele reactie van de aanbieder op het rapport
  • Eventuele handhavingsmaatregelen
  • Updates vanuit de gemeente als het verbetervoorstel goed is afgerond

Reactie

U krijgt van ons een e-mail dat we uw melding hebben ontvangen. Als we vragen hebben nemen we contact met u op.

U ontvangt van ons geen reactie van de uitkomsten van een mogelijk onderzoek.

Video zorgfraude

Meldpunt zorgfraude