Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) kleinschalig zonnepark, Steendam

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een kleinschalig zonnepark op een perceel langs het Afwateringskanaal, direct ten oosten van het dorp Steendam.

Dit zonnepark heeft een omvang van ongeveer 2700 m2 en wordt gerealiseerd op de percelen nabij Damsterweg 27 in Steendam. De panelen krijgen een hoogte van ongeveer 1,90 meter boven het maaiveld. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door fruitbomen te plaatsen aan de west- en noordzijde en een meidoornhaag aan te planten aan de west- en oostelijke zijde van het zonnepark.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk;
- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

Het is niet meer mogelijk om te reageren op het besluit.