Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Eekerweg, Meeden

Status: Vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark met landschappelijke inpassing aan de Eekerweg in Meeden.
Het zonnepark heeft een oppervlakte van ongeveer 68 hectare, dit is inclusief landschappelijke inpassing. De locatie ligt tussen de Eekerweg en de spoorlijn Zuidbroek- Bad Nieuweschans.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk;
- werk of werkzaamheden uitvoeren;
- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

De aanvraag betreft een door de gemeenteraad aangewezen categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Het is niet meer mogelijk om te reageren op het besluit.