Verzoek om persoonsgegevens

Algemeen

De gemeente verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. Wilt u weten aan welke organisaties wij deze gegevens verstrekken? Gebruik dan de knop 'aanvragen'.

Voorwaarden

Voor het makkelijk en snel inzien van persoonsgegevens vallende onder de Basisregistratie Persoonsgegevens (=BRP, voorheen de GBA), kunt u terecht bij mijnoverheid.nl en is het indienen van een inzageverzoek persoonsgegevens bij de gemeente niet nodig.

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek zijn:

 • inschrijving in de gemeente Midden-Groningen
 • het gaat om persoonsgegevens geregistreerd door de gemeente Midden-Groningen of instanties die dit in opdracht van de gemeente doen
 • het gaat om eigen persoonsgegevens of van een kind jonger dan 16 jaar waar u de wettelijk vertegenwoordiger van bent
 • een inzageverzoek wordt na controle op de wettelijke vertegenwoordiging in behandeling genomen.

Geen inzage

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

 1. Veiligheid van de staat
 2. Voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten
 3. Gewichtige economische en financiƫle belangen van de staat en andere openbare instanties
 4. Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften zoals genoemd onder 2 en 3
 5. Bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen
  Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van gegevens van iemand anders. Wilt u deze gegevens inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek

Termijn

De gemeente reageert binnen 1 maand op uw verzoek. Bij grote of complexe verzoeken kan de afhandelingstermijn maximaal 2 maanden worden.

U kunt de status van uw aanvraag inzien in het e-loket.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
Als u vindt dat u geen duidelijk antwoord krijgt op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.