Wat doen wij zelf als gemeente

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI)

MVOI gaat over het geld dat de gemeente uitgeeft aan inkoop van goederen en diensten, in onze gemeente is dat vele miljoenen. Op dit moment wordt er bij elke uitgave gekeken of een deel besteed worden aan social return on investment (SROI; het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). We willen kijken of dezelfde aanpak breder getrokken kan worden naar thema’s als circulaire economie, ketenverantwoordelijkheid, klimaat en de andere MVOI-thema’s.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het dak van het Huis van Cultuur en Bestuur ligt voor een groot gedeelte vol met zonnepanelen. Ook zijn er zonnepanelen geplaatst op alle nieuwe kindcentra. Hiernaast wordt er een nieuw gemeentelijk BWRI-gebouw gerealiseerd aan de Molenraai in Sappemeer. Dit wordt een energieneutraal gebouw met eveneens zonnepanelen op het dak.

Interne afvalstromen

Binnen het huis van cultuur en bestuur, het gemeentehuis in Hoogezand, wordt afval gescheiden. Hierbij worden GFT, PMD, papier & karton en restafval afzonderlijk ingezameld en verwerkt. Ook zijn we bezig om deze aparte inzameling in te voeren bij de andere kantoorlocaties in de gemeente.