Zoutwinning

In en nabij onze gemeente wordt zout (magnesiumzout) gewonnen door Nedmag, op ongeveer 1500 m diepte.

Gemeente Midden-Groningen verzet zich tegen extra zout uit de grond halen omdat dit nog meer bodemdaling veroorzaakt. Dit leidt tot grote onrust en onzekerheid bij inwoners.  

Het uit de grond halen van zout,  vindt weinig steun van de inwoners.  Dit komt ook door de aardbevingsproblemen door gaswinning. Daarvan is tientallen jaren gezegd dat de gevolgen onder controle waren. En dat het goed onderzocht was. Met de kennis van nu kan enkel gezegd worden dat de inwoners daar onjuiste informatie hebben ontvangen.  En zij daardoor nu met grote schades en onzekerheid zitten. De invloed daarvan is groot en heeft gevolgen voor alle andere mijnbouwactiviteiten in onze regio.

Vervolgens trad op 20 april 2018 een onverwacht lekkage op, waarvan zowel Nedmag als SodM dachten dat dat niet kon gebeuren. Deze noodsituatie leidde tot meer en snellere bodemdaling. Dit heeft het vertrouwen in de mijnbouw nog meer schade toegebracht.

Andere argumenten tegen uitbreiding van deze diepe zoutwinning zijn de gebleken onbeheersbaarheid ervan en het is beslist niet duurzaam.

Schade als gevolg van zoutwinning?

Heeft u schade aan uw woning en denkt u dat deze schade het gevolg is van zoutwinning? Meldt dit bij de Commissie Mijnbouwschade.

Meer informatie over zoutwinning?

Stand van zaken inzake winningsplan voor zoutwinning Nedmag

Op 28 november 2018 heeft Nedmag het nieuwe winningsplan(plan voor het uit de grond halen van zout) voor zoutwinning ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Midden-Groningen verzet zich tegen nieuwe zoutwinning en pleit voor afbouw van de bestaande zoutwinning. 

Een korte terugblik

  • Op 3 oktober 2019 ontvangt het college van burgemeester & wethouders een brief van de minister met daarin het verzoek om de minister te adviseren over het winningsplan. 
  • Op 15 november 2019 adviseert het college over het winningsplan aan de minister. 
  • Op 11 juni 2020 maakt de minister de ontwerpbeschikking op het winningsplan bekend, waarbij nieuwe zoutwinning mag.
  • Het college maakt zijn zorgen over deze nieuwe zoutwinning opnieuw kenbaar door het inleveren van een zienswijze op 22 juli 2020. 

Waar staan we nu

  • De Minister van EZK heeft op 30 april 2021 definitief besloten om de ‘vergunning’ aan Nedmag te verlenen. Het college heeft op 8 juni 2021 tegen dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank. Op dinsdag 1 november is uitspraak gedaan met als gevolg dat de instemming met het winningsplan en ook de vergunning voor de aanleg van 2 winningsputten is vernietigd. Dat betekent dat Nedmag voorlopig nog geen water mag injecteren om zout op te lossen.