Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat niet terecht komt in de vuilnisbak, maar op straat, in de berm, op het strand of in parken. Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens. De gemeente wil daarom graag samen met inwoners zwerfafval opruimen en zorgen dat de omgeving weer schoon wordt en blijft.

Opruimacties

Wilt u helpen om de gemeente schoon te houden door zwerfafval aan te pakken? Neem dan contact op via samenaandebak@midden-groningen.nl. Wij organiseren graag een opruimactie samen met u in de buurt met vrijwilligers en dorps-/wijkorganisatie. De gemeente ondersteunt u hier graag bij. Zo zorgen we voor materialen als grijpers en vuilniszakken. Samen overleggen we wat nodig is en de gemeente neemt het verzamelde afval mee terug.

Lesprogramma's

De gemeente Midden-Groningen vindt voorlichting over zwerfafval erg belangrijk. We willen kinderen op een al jonge leeftijd betrekken bij het zwerfafvalprobleem. Via verschillende lesprogramma’s leren kinderen wat de gevolgen zijn van zwerfafval en hoe ze zelf een steentje bij kunnen dragen aan een schonere omgeving. Zo gaan verschillende scholen in Midden-Groningen de straat op om zwerfafval te ruimen. Daarnaast bedenken ze leuke en slimme oplossingen om beter met afval om te gaan en zwerfafval tegen te gaan. 

Bent u, of kent u, een school die hier graag aan mee wil doen? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt mailen naar samenaandebak@midden-groningen.nl.