Aanslagen gemeentelijke belastingen eind februari verstuurd

De gemeente Midden-Groningen verstuurt met dagtekening 23 februari 2024 de nieuwe belastingaanslagen. Afhankelijk van uw situatie ziet u op uw aanslag de WOZ-waarde, de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. 

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen?

De inkomsten van de afvalstoffenheffing besteedt de gemeente aan het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. De rioolheffing vangt de kosten op van het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering. Met de opbrengst van de onroerendezaakbelasting betaalt de gemeente onder andere voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, wegen, openbare verlichting en openbaar groen.

Informatie over uw belastingaanslag

Voor informatie over uw aanslag kunt u inloggen op uw persoonlijke omgeving met uw DigiD. Ondernemers hebben hiervoor E-herkenning nodig. Ga hiervoor naar het digitaal loket ‘Mijn belastingen’ op de website van de gemeente Midden-Groningen. Als u inlogt via www.midden-groningen.nl/mijn-belastingen vindt u daar alle informatie over uw belastingaanslag. Wilt u wijzigingen doorgeven, doe dat dan via DigiD of E-herkenning.

 

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanslag of over het betalen van de aanslag? U vindt veel informatie op de website op de pagina’s onder Belastingen. In het gemeentehuis zijn ook medewerkers van belastingen. Zij beantwoorden graag uw vragen. In de Regiokrant van 7 februari vindt u ook uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen.