Aanvraag aanschaf en plaatsing AED's

Aanvraag aanschaf AED en plaatsing AED's

  • 1 Huidige: Begin
  • 2 Voorbeeldweergave
  • 3 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld
Voorbereiding ondertekening Verplicht

Download alvast het ondertekeningsformulier. 
Onderaan deze pagina voegt u een scan (of foto) van het getekende formulier toe aan uw aanvraag. 

Ondertekeningsformulier

Wanneer het formulier niet in een nieuw tabblad opent klikt u op de 'terug-knop' in uw browser om terug te keren naar dit formulier.

Gegevens aanvrager Verplicht
Activiteit Verplicht

De aanschaf van een AED en, als dat nodig is, een buitenkast is subsidiabel. geef hieronder aan of u alleen een AED wilt aanschaffen, of dat er ook een buitenkast nodig is.

 

Motiveer uw keuze en een plattegrond van de plek mee.
Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
Begroting activiteit Verplicht

Beschrijf hier de verwachte kosten en inkomsten van de activiteit. Geef aan hoeveel subsidie u van de gemeente Midden-Groningen vraagt. Vermeld ook of u nog ergens anders subsidie vraagt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

  • bijkomende kosten, zoals het aanleggen van de stroomvoorziening en het stroomverbruik.
  • kosten voor herhalingscursussen e.d.
  • kosten voor het vervangen van elektroden en accu
  • BTW over de gesubsidieerde kosten als deze teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv.
30 MB limiet per formulier.
De kosten van de aanschaf van de AED en de buitenkast zijn subsidiabel tot maximaal €. 800,-. Geef hieronder aan wat de totale kosten zullen zijn en hoe deze gefinancierd worden. Stuur de offertes van de AED en de buitenkast ook mee.
Ondertekening Verplicht

Voeg een scan of foto van het getekende ondertekeningsformulier toe aan uw aanvraag.

Slechts één bestand.
30 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, rtf, odt, pdf, doc, docx.
30 MB limiet per formulier.