Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen adviseert de burgemeester en wethouders over alle onderwerpen binnen het sociaal domein. De Adviesraad doet dit gevraagd én ongevraagd en is onafhankelijk.

Meer informatie leest u op de website van Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen.