Asbest verwijderen

Algemeen

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Geef dit online door via het omgevingsloket. Verwijderen mag pas na akkoord op uw melding of vergunningsaanvraag.

Herkennen van asbest

Het herkennen van asbest is niet eenvoudig. Toch weten we vaak wel redelijk zeker dat bijv. golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Op de Asbestwegwijzer vindt u wanneer een materiaal asbesthoudend kan zijn.

Stelregel is als je het niet zeker weet dan is het materiaal ‘verdacht’ en moet je het als asbest behandelen. Het is dus asbest tot het tegendeel is bewezen!