Automatische incasso

Algemeen

U kunt uw belastingaanslag elke maand laten afschrijven.

Aanvragen

Dit kan via DigiD en eHerkenning onder de knop 'Mijn Belastingen' of per formulier. 

Met een automatische incasso geeft u toestemming om het bedrag in maximaal 10 keer van uw rekening af te schrijven.

Let op: vul het burgerservicenummer (BSN) in op de aanvraag! Uw rekeningnummer (IBAN) moet met hoofdletters en zonder spaties.

U krijgt de aanslag eind februari. De eerste keer schrijven we af rond 31 maart. 

Automatische incasso kan alleen voor de woonbelastingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Een automatische incasso kan niet als de aanslag hoger is dan € 5.000,- of lager dan € 50,-.

Verandert uw rekeningnummer? Geef dit dan op tijd door.

De gemeente haalt de bedragen aan het einde van de maand van uw rekening. Zorg ervoor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Lukt dit twee keer niet, dan vervalt de automatische incasso. Het resterende bedrag moet u zelf overmaken.

Heeft u een herinnering  ontvangen? Betalen met een automatische incasso kan dan niet meer.

Contact

Heeft u vragen over de automatische incasso? Bel ons dan op
0598 - 37 37 37