Bezwaar maken WOZ

Algemeen

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Bezwaar WOZ-waarde

Bekijk eerst het taxatieverslag voordat u bezwaar maakt. U vindt het taxatieverslag op uw persoonlijke pagina onder de knop 'Mijn Belastingen'. U logt in met DigiD of eHerkenning. Hier kunt u ook bezwaar maken.
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar. Naast de digitale mogelijkheid, kunt u ook schriftelijk bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarformulier onderaan op deze pagina.

WOZ-bezwaar

Bezwaar maken via een bedrijf

Er zijn bedrijven die  aanbieden of adverteren namens u gratis een bezwaar te maken. Dit is niet echt gratis. Is een bezwaar gegrond, dan krijgen deze bedrijven een vergoeding van de gemeente. Deze kan oplopen tot ongeveer € 800,00. U en alle andere woningeigenaren betalen op deze manier via een omweg mee.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw aanslag afvalstoffen- of rioolheffing? Kijk dan eerst bij  Afvalstoffenheffing of Rioolheffing.

Formeel bezwaar maken kan door in te loggen in uw persoonlijke omgeving met DigiD of eHerkenning onder de knop 'Mijn Belastingen'. Of u gebruikt het bezwaarformulier op deze pagina.

Bezwaar maken betekent niet dat u de belasting nog niet hoeft te betalen.

Formulier bezwaar WOZ en gemeentelijke belastingen