Bijdrage waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden

Algemeen

Waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden vinden we belangrijk. Daarom kunt u geld (een bijdrage) ontvangen voor het onderhoud hiervan.

Waarvoor kan ik geld ontvangen

U kunt geld krijgen voor het onderhouden van een monumentale of waardevolle boom of houtopstand. Dit zijn bijvoorbeeld bijzondere, oude en grote bomen. Denk bij het onderhoud aan:

 • Groeiplaatsonderzoek (onderzoek om te beoordelen de groeiplaats van de boom verbeterd moet worden)
 • Groeiplaatsverbetering (maatregelen die goed zijn voor de groei van de boom)
 • Bescherming groeiplaats (maatregelen rondom de boom om deze te beschermen, zoals bijvoorbeeld paaltjes)
 • Kroonsnoei (het snoeien van de kroon van de boom)
 • Kroonverankering (maatregelen om het scheuren of breken van takken te voorkomen)

Hoeveel geld kunt u ontvangen

Groeiplaats onderzoek

 • Per groeiplaats € 100,- 

Boomonderzoek

 • Per boom € 200,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 150,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 100,-

Bemonstering

 • Per analyse € 100,-
 • Per bodem monster € 100,- 

Groeiplaatsverbetering

 • Per boom € 250,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 125,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 75,-

Bescherming groeiplaats

 • Per boom € 100,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 50,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 25,-

Kroonsnoei

 • Per boom € 500,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 250,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 100,-

Verankering

 • Per boom € 150,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 150,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 150,-

Herplant boom

 • Per boom € 100,-

Maximale bedragen

Per boom is er een maximaal bedrag wat er besteed kan worden.

 • Per boom € 1000,-
 • Per boom in boomgroep van 2 tot 5 bomen € 750,-
 • Per boom in boomgroep vanaf 5 bomen € 500,-
 • Per perceel of gebied (stuk grond) € 1250,-
 • Bij herplant plicht € 500,- 

Als we uw aanvraag hebben beoordeeld, krijgt u bericht over het bedrag dat u krijgt. Als het werk is gedaan, kunt u de rekening sturen naar subsidieloket@midden-groningen.nl, met het onderwerp Bijdrageregeling waardevolle en monumentale houtopstanden

De vergoeding is maximaal 50% van de kosten die onder de regels vallen. 

Voorwaarden

Let op: doe altijd een begroting van een deskundige bij uw aanvraag. In deze offerte staat precies wat u gaat doen en hoeveel dat gaat kosten.

Alleen bij de gemeente Midden-Groningen geregistreerde waardevolle en monumentale houtopstanden (bomen) hebben recht op een bijdrage voor onderhoud en advies.

Als uw boom ingeschreven staat bij de Bomenstichting en u maakt gebruik van het Bomenfonds, kunt u geen geld van de gemeente ontvangen.

Er mag geen onderhoud aan de bomen of houtopstanden worden gedaan die ervoor zorgen dat de boom doodgaat of anders erg beschadigd wordt. Boomverzorging en advies moet worden gedaan door een officieel boomverzorgingsbedrijf (ETW of vergelijkbaar) of boomadviesbureau (ETT of vergelijkbaar). Het opnieuw planten of terugzetten op de knot van knot- of leibomen kunnen door een hoveniersbedrijf worden gedaan.

U kunt voor een houtopstand een keer per 10 jaar de bijdrageregeling gebruiken (noodsituaties worden niet meegerekend).

De aanvraag moet worden gedaan met schriftelijke toestemming van de eigenaar of zakelijk gerechtigde van de houtopstand.  

Lijst monumentale bomen en struiken