Bodemonderzoek

Algemeen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Gaat u een huis (ver)kopen? Denk aan het laten uitvoeren van een bodemonderzoek. Een bodemonderzoek geeft de chemische kwaliteit van de bodem weer.

Wanneer bodemonderzoek

 • Bij bouwen of verbouwen
 • Bij koop of verkoop woning, bedrijfspand of stuk grond
 • Bij starten of stoppen van een bedrijf 
 • Bij veranderen bestemmingsplan
 • Bij afgraven en ophogen grond
 • Bij verwijderen van ondergrondse brandstoftanks

Voorwaarden

 • Alleen erkende personen en bedrijven voeren bodemonderzoek uit, erkende bedrijven vindt u hier
 • Bodemonderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de eigenaar 

Bodeminformatie

Informatie over de bodemkwaliteit van uw perceel vindt u op de website van het Bodemloket. Op de kaart ziet u waar, op welk adres en welke informatie beschikbaar is.

Wat staat er op de bodeminformatiekaart

 • Uitgevoerde bodemonderzoeken
 • Uitgevoerde bodemsaneringen
 • Ondergrondse brandstoftanks
 • (voormalige) Bedrijfsactiviteiten die mogelijk tot een bodemverontreiniging hebben geleid of kunnen leiden

Is er een verdenking op bodemverontreiniging dan is een bodemonderzoek nodig. Vraag eventueel extra informatie bij de gemeente. Dit kan per email: gemeente@midden-groningen.nl