Bouwtekeningen opvragen

Algemeen

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien, bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen. Voor zowel bestaande als nieuwe bouwwerken is dit mogelijk mits de gegevens beschikbaar zijn.

Voor het opsturen van stukken uit het archief brengen we ook kosten in rekening. Zie onder het kopje Kosten 2024 bij legesverordening Midden-Groningen onder Paragraaf 1.7 Gemeentearchief.

Aanvragen

U kunt via de knop ‘aanvragen’ archiefstukken opvragen. Vervolgens ontvangt u de archiefstukken via e-mail of u kunt ze via een link downloaden.

Als een dossier alleen op papier beschikbaar is of het gaat om grote hoeveelheden dossiers dan kunt u deze komen bekijken op het gemeentehuis. Bij uw bezoek kunt u aangeven van welke stukken u een digitale scan wilt ontvangen. Hiervoor worden er wel kosten in rekening gebracht. 

Behandeltermijn

De behandeltermijn bedraagt circa 15 werkdagen.

Kosten 2024

Digitale verstrekking:

  • Voor bedrijven en instellingen geldt een tarief van €26,30 per adres voor geleverde informatie/scan, eventueel vermeerderd met kosten i.v.m. naspeuring. 
  • Voor particulieren geldt een tarief van €17,75, eventueel vermeerderd met kosten i.v.m. naspeuring.
  • Voor het inzien van archiefstukken worden geen kosten in rekening gebracht.
  • In het geval er een grote hoeveelheid dossier gescand en digitaal verstrekt moet worden, dan wordt de opdracht uitgevoerd door een extern partij waarvoor andere kosten gelden. U wordt hiervoor benaderd door team vergunningen. 

Naspeuring archief:

  • Per 15 minuten €17,75, als de zoektijd langer dan een kwartier aan tijd vergt (1e kwartier is hier gratis). Deze kosten worden in rekening gebracht ongeacht het resultaat!

Een uitgebreid tarievenoverzicht kunt u onder Paragraaf 1.7 Gemeentearchief  van de legesverordening van gemeente Midden-Groningen 2024 aantreffen. 

 

Lopende bouwaanvraag

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien die recent is gepubliceerd of recent een omgevingsvergunning is afgegeven? Dan kunt u een e-mail sturen naar vergunningen@midden-groningen.nl om de aanvraag in te zien.