Cofinancieringsfonds ontmoeten

Algemeen

Organiseert u een grotere activiteit waar inwoners van de gemeente Midden-Groningen elkaar ontmoeten? Of wilt u een accommodatie (bijvoorbeeld een verenigingsgebouw) bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren? Dan is er het cofinancieringsfonds ontmoeten. Vraagt u een subsidie aan voor een kleinere activiteit? Dan is er het leefbaarheidsfonds.

Wat doet het cofinancieringsfonds?

Er zijn 2 soorten subsidies (vergoedingen).

Uw kosten moeten minimaal € 4.000 zijn. Onder het kopje ‘Hoogte subsidie’ leggen we uit wat deze kosten zijn.

Activiteitensubsidie

Organiseert u een grotere activiteit waar inwoners van Midden-Groningen elkaar ontmoeten? En is de vergoeding uit het leefbaarheidsfonds te laag? Dan kunt u uit het cofinancieringsfonds ontmoeten een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld voor een openbaar cultureel evenement. De activiteit zorgt voor een actieve, sfeervolle en levendige gemeente.

Subsidie voor een gebouw(accommodatie)

De vergoeding (subsidie) is voor het bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren van een accommodatie. We noemen dit een project. Met een accommodatie bedoelen we een gebouw waar iedereen naar binnen mag. Bijvoorbeeld: een dorpshuis of een multifunctioneel gebouw. In alle gevallen investeert u ook zelf geld of u vraagt ook ergens anders subsidie. Wij vergoeden niet al uw kosten. Wijk- en dorpsverenigingen en stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Midden-Groningen.

Hoogte subsidie

We berekenen uw vergoeding over uw totale kosten waar u subsidie voor kunt krijgen. We noemen dit de subsidiabele kosten. Zijn uw subsidiabele kosten maximaal € 10.000? Dan krijgt u voor de helft subsidie. Zijn uw subsidiabele kosten meer dan € 10.000? Dan krijgt u voor de eerste € 10.000 aan kosten een vergoeding van € 5.000. Voor de rest van de kosten krijgt u een vergoeding van 20% van de totale kosten.

Een aantal voorbeelden:

 1. U organiseert een cultureel evenement. De subsidiabele kosten zijn € 6.000. Uw vergoeding is maximaal € 3.000.
 2. U organiseert een cultureel evenement. De subsidiabele kosten zijn € 3.000. Uw kosten zijn te laag. De subsidie zou namelijk minder zijn dan € 2.000. Daarom krijgt u geen subsidie uit het cofinancieringsfonds ontmoeten. U kunt misschien wel een subsidie krijgen uit het leefbaarheidsfonds.
 3. Uw accommodatie (gebouw) moet worden opgeknapt. De subsidiabele kosten zijn € 100.000. Voor de eerste € 10.000 is de vergoeding maximaal 50%. Dat is € 5.000. Voor de overgebleven € 90.000 is de vergoeding 20%. Dat is € 18.000. Uw totale maximale vergoeding is € 23.000.

Welke kosten worden vergoed?

U krijgt niet voor alle kosten subsidie. De kosten die we vergoeden heten subsidiabele kosten. De kosten moeten te maken hebben met de activiteit of de accommodatie. De volgende kosten worden niet vergoed:

 • kosten die u maakt vóórdat u een aanvraag indient
 • kosten voor inventaris (inrichten van uw gebouw)
 • interne uren en personeelskosten
 • kosten voor eten, drinken en genotsmiddelen

Wanneer subsidie aanvragen

Dat hangt af van de datum van de activiteit. Of de datum van het begin van het project. Daarmee bedoelen we het bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren van een accommodatie.

 • Start uw activiteit of project in januari tot en met juni? Dan moet uw aanvraag tussen 1 september en 1 november van het voorafgaande jaar binnen zijn.
 • Start uw activiteit of project in juli tot en met december? Dan moet uw aanvraag tussen 1 maart en 1 mei van hetzelfde jaar binnen zijn.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de knop 'aanvragen' op deze pagina.

 • Voor een (culturele) activiteit hebben wij nodig:
  • Naam, datum en beschrijving van de activiteit.
  • Beschrijving voor wie en waarvoor de activiteit bedoeld is.
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven.
  • Ergens anders ook subsidie aangevraagd, zet dat ook bij uw aanvraag.
 • Voor een accommodatie hebben we meer gegevens nodig. Naast een overzicht van inkomsten en uitgaven vragen wij:
  • naam en adres van de accommodatie
  • de contactpersoon
  • een beschrijving van uw plan (gaat het om nieuwbouw, aanpassing, onderhoud of renovatie)
  • een ontwerp van uw accommodatie
  • een beschrijving van de activiteiten die u gaat organiseren.

Hoeveel geld is er voor het cofinancieringsfonds ontmoeten?

Voor het cofinancieringsfonds ontmoeten geldt een subsidieplafond. Alle aanvragen die op tijd binnenkomen nemen we in behandeling. Is er onvoldoende geld voor alle aanvragen die voldoen, dan verdelen we het geld naar verhouding.

Per half jaar is € 50.000 beschikbaar. Zijn er teveel aanvragen? Dan is 40% voor kleine aanvragen en 60% voor grote aanvragen. Kleine aanvragen zijn subsidies van minder dan € 5.000. Grote aanvragen zijn subsidies van € 5.000 of meer. Blijft er geld over in het eerste half jaar? Dan gaat dat geld naar het 2e half jaar.