Cofinancieringsfonds ontmoeten

Organiseert u een grotere activiteit waar inwoners van de gemeente Midden-Groningen elkaar ontmoeten? Of wilt u een accommodatie (bijvoorbeeld een verenigingsgebouw) bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren? Dan is er het cofinancieringsfonds ontmoeten. Vraagt u een subsidie aan voor een kleinere activiteit? Dan is er het leefbaarheidsfonds.

Wat doet het cofinancieringsfonds?

Activiteitensubsidie

Het betreft activiteiten waar inwoners van de gemeente Midden-Groningen elkaar ontmoeten. Denk daarbij aan een openbaar cultureel evenement. De activiteit draagt bij aan een actieve, sfeervolle en levendige gemeente.

Gebouwensubsidie

De subsidie is voor het bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren van een accommodatie. Met een accommodatie bedoelen we onroerend goed dat openbaar toegankelijk is. Voorbeelden zijn een dorpshuis of een multifunctioneel gebouw. In alle gevallen investeert u ook zelf geld of u vraagt ook ergens anders subsidie. Wij subsidiëren niet al uw kosten. Wijk- en dorpsverenigingen en stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. Vestiging moet in de gemeente Midden-Groningen zijn.

Hoogte subsidie

Dat hangt af van het bedrag waar u subsidie voor aanvraagt:

 • Minimaal € 2.000,- en maximaal € 5.000? Dan is de subsidie  50% van de subsidiabele kosten.
 • Hoger is dan € 5.000 met een maximum van € 50.000? Dan is de subsidie 20% van de subsidiabele kosten.

Wat zijn subsidiabele kosten?

U krijgt niet voor alle kosten subsidie. De kosten moeten te maken hebben met de activiteit of de accommodatie. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • kosten die u maakt vóórdat u een aanvraag indient
 • kosten voor inventaris
 • interne uren en personeelskosten
 • kosten voor eten, drinken en genotsmiddelen

Wanneer subsidie aanvragen

Dat hangt af van de datum van de activiteit. Of de datum van het begin van het bouwen, aanpassen, onderhouden of renoveren van een accommodatie.

 • Start uw activiteit in januari tot en met juni? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 november van het voorafgaande jaar binnen zijn.
 • Start uw activiteit in juli tot en met december? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 1 mei van hetzelfde jaar binnen zijn.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U vraagt de subsidie schriftelijk aan. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier op deze pagina.

 • Voor een (culturele) activiteit hebben wij nodig:
  • Naam, datum en beschrijving van de activiteit.
  • Beschrijving voor wie en waarvoor de activiteit bedoeld is.
  • Een overzicht van inkomsten en uitgaven.
  • Ergens anders ook subsidie aangevraagd, zet dat ook bij uw aanvraag.
 • Voor een accommodatie hebben we meer gegevens nodig. Naast een overzicht van inkomsten en uitgaven vragen wij:
  • naam en adres van de accommodatie
  • de contactpersoon
  • een beschrijving van uw plan (gaat het om nieuwbouw, aanpassing, onderhoud of renovatie)
  • een ontwerp van uw accommodatie
  • een beschrijving van de activiteiten die u gaat organiseren.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor het cofinancieringsfonds ontmoeten?

Voor het Cofinancieringsfonds ontmoeten geldt een subsidieplafond.

Per half jaar is € 90.000 beschikbaar. Hiervan is € 40.000 voor kleine aanvragen (tot € 5.000) en € 50.000 voor grote aanvragen (meer dan € 5.000).

We behandelen alle subsidieaanvragen die op tijd binnen zijn. Is er onvoldoende geld om alle aanvragen die  voldoen toe te kennen? Dan kijken we eerst of het geld tussen grote en kleine aanvragen binnen het half jaar anders kunnen verdelen. Lukt dat niet, dan verdelen we de beschikbare middelen in verhouding onder de aanvragers. Blijft er geld over in het eerste half jaar? Dan gaat dat geld naar het 2e half jaar.

Meer weten

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Helmi Kammenga (activiteiten) of Dieuwke Visser (gebouwen) . Bel 0598 – 37 37 37 of mail naar  helmi.kammenga@midden-groningen.nl of dieuwke.visser@midden-groningen.nl.